Stromy a kríky zazelenia sídlisko Diely
11. jún 2020
Konkrétne v lokalite na Tokajskej ulici, kde pribudne aj mobiliár a hracie prvky pre deti i mládež

Konkrétne v lokalite na Tokajskej ulici, kde pribudne aj mobiliár a hracie prvky pre deti i mládež.  

 

Prístup cez šírkový, trasovaný chodník budú mať nielen občania z Tokajskej, ale aj z Rýnskej a Jarabinovej ulice. Hlavným cieľom projektu, na ktorý radnica dostala viac ako 50-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu, je výsadba zelene.

Lokalita po dokončení investície zlepší klímu

Priestor vnútrobloku sa po dokončení predelí na tri zóny – centrálnu s pergolou a lavičkami, oddychovú s piknikovými stolmi a športovú s trávnikom. Súčasťou projektu sú najmä sadové úpravy a obnova existujúcej zelene. A to s cieľom optického rozšírenia priestoru a vytvorenia komplexného celku.

Mikroklimatické podmienky priestoru na Tokajskej ulici by mali zlepšiť hlavne listnaté a ihličnaté stromy, kroviny, ale aj bodové solitéry a líniové stromoradia. 

Vysadia desiatky stromov a stovky krovín

V spomínanej lokalite bude postupne vysadených 73 listnatých stromov, 20 ihličnanov, viac ako 1150 krovín a 30 popínavých rastlín, ktoré tiež dotvoria kolorit lokality na Dieloch. „Sadovnícke práce a výsadba drevín budú stáť 39 817 eur s DPH,“ skonštatoval nitriansky hovorca Tomáš Holúbek.

Plánuje sa aj dodanie substrátu, aby sa stromy uchytili

V rámci sadovníckych úprav sa, okrem iného, zrealizuje aj plošná úprava terénu pri nerovnostiach, hĺbenie jamiek, samotná výsadba stromov a ich zakotvenie. Samozrejmosťou bude dodanie kvalitného substrátu s tým, aby sa dreviny v novom prostredí „uchytili.“ Vysadený bude aj trávnik. 

Niektoré stromy sa ošetria, iné vyrúbu

Čo sa týka ďalších prác, niektoré stromy budú musieť byť odstránené, či už klasickým spôsobom, alebo postupným zrezávaním a spúšťaním koruny stroma a kmeňa. Realizovať sa bude aj presvetľovanie korún stromov, zdravotné zásahy podľa arboristického štandartu s cieľom zachovania existujúcich drevín.

Dobrá správa aj pre mládežníkov a drobizg

Dobrú správu má mesto aj pre deti mládež. Športovať a hrať sa budú môcť na nových herných a športových prvkoch. Komplex vnútrobloku doplní aj mobiliár. Nových tiež bude devätnásť lavičiek a päť piknikových stolov.   

Projekt revitalizácie by mal byť dokončený na jeseň  

Projekt by mal byť sfinalizovaný ešte v tomto roku, v jesenných mesiacoch. „Práce by mali byť dokončené do štyroch mesiacov od účinnosti  podpisu zmluvy,“ konštatuje sa v jednom z ustanovení zmluvy, ktorú v máji podpísal nitriansky primátor Marek Hattas s konateľom firmy landart s.r.o. Richardom Masárom.

Zeleň už nemá iba estetickú funkciu  

Mesto touto investíciou potvrdilo skutočnosť, že plánuje bojovať s klimatickými zmenami a chce vhodne dopĺňať chýbajúcu a nevhodne zasadenú zeleň, ktorá je najmä na sídliskách. Radnicu k výsadbe stromov tlačí aj počasie, ktoré je v lete porovnateľné so stredomorskými krajinami.

Je viac ako zrejmé, že funkcia zelene sa za posledné desaťročia výrazne zmenila. Zeleň už neplní iba estetickú, sociálnu a rekreačnú funkciu, ale aktuálne by mala mať hlavne „klimatické plusy,“ súvisiace s ochladzovaním, tienením a tiež zachytávaním oxidu uhličitého.

Výsadba drevín by mala byť prioritou

Stále platí, že stromov nie je nikdy dosť. „Nenahradia ich žiadne tienenia. Tie sú vhodné iba ako doplnenie už existujúcej a vhodne zasadenej zelene,“ doplnil Zoltán Balko zo Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.  

Mesto sa aj preto snaží dobehnúť zameškané. Prvou výraznejšou lastovičkou výsadby desiatky stromov a stoviek kríkov je práve lokalita na Dieloch. A to je dobrá správa nielen pre občanov sídliska, ale aj celého mesta.  

 

Andrej Jančovič

foto: Roman Oravec

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022