Stretnutie so zoborskými jubilantmi sa vydarilo
3. december 2015
Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, predsedníčka VMČ č.6 Renáta Kolenčíková a poslanci Miloslav Hatala, Pavel Varga i členovia miestnej Jednoty dôchodcov SR zablahoželali jubilantom zo Zobora.  

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, predsedníčka VMČ č.6 Renáta Kolenčíková a poslanci Miloslav Hatala, Pavel Varga i členovia miestnej Jednoty dôchodcov SR zablahoželali jubilantom zo Zobora.  Pozvanie prijalo 180 seniorov, ktorí oslávili okrúhle jubileum.

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a predsedníčka VMČ č.6 Renáta Kolenčíková dôchodcov informovali o zrealizovaných investičných akciách na Zobore ako aj o dokončení rekonštrukcie kultúrneho domu na Svätourbanskej ulici.  

V súčasnosti odbor investičnej výstavby a rozvoja po prebratí stavebných prác od zhotoviteľa spracúva podklady pre zahájenie kolaudačných konaní stavby Kultúrno-spoločenského centra Zobor. Tiež bude doplnené interiérové zariadenie v novom kultúrnom stánku, ktorému sa určite potešili nielen občania Zobora.  

V rámci kultúrneho programu sa predstavili žiaci zo ZŠ kráľa Svätopluka a harmonikár Milan Humpolec. Zástupcovia samosprávy tiež popriali seniorom príjemné a pohodové prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín. Novinkou na Zobore bude vianočné mestečko, ktoré bude pred penziónom Artin.

FOTO: Seniorom zablahoželali primátor Jozef Dvonč, predsedníčka VMČ č.6 Renáta Kolenčíková a poslanci Miloslav Hatala, Pavel Varga.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022