Stretnutie so seniormi v Dražovciach malo výbornú atmosféru
20. október 2015
Slávnostné stretnutia s občanmi v jednotlivých mestských častiach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pokračovali 15. októbra

Slávnostné stretnutia s občanmi v jednotlivých mestských častiach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pokračovali 15. októbra v KD v Dražovciach programom Zo srdiečka. Svojim starým rodičom sa básničkami a tancom poďakovali deti z miestnej MŠ, srdečný potlesk patril aj talentovaným žiakom ZUŠ J. Rosinského. Dražovskí seniori si vypočuli slová uznania za vykonanú prácu, ktoré im adresoval primátor Nitry Jozef Dvonč, prednosta Okresného úradu v Nitre Marek Illéš a poslanci za túto mestskú časť Pavel Varga a Miloslav Hatala. Prítomní boli aj predseda JDS Dražovce Rudolf Čaniga a funkcionári Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Nitre. V ďalšej časti stretnutia boli malými darčekmi ocenení jubilanti. Posedenie pokračovalo rozhovormi poslancov s dôchodcami pri malom občerstvení až do večera. (S)

K foto: V programe sa predstavili žiaci z miestnej MŠ.

K foto: K prítomným seniorom sa prihovoril primátor Nitry Jozef Dvonč, vľavo poslanec MsZ v Nitre Pavol Varga, prednosta Okresného úradu v Nitre Marek Illéš (druhý sprava) a poslanec MsZ v Nitre Slavomír Hatala (prvý sprava). Prítomný bol aj Rudolf Čaniga, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska v Nitre-Dražovciach (prvý zľava).


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022