Stretnutie seniorov zo Starého mesta
3. november 2015
Do pestrej palety podujatí, zorganizovaných Mestom Nitra pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším, patrilo slávnostné stretnutie seniorov zo Starého mesta s poslancami na túto VMČ.

Do pestrej palety podujatí, zorganizovaných Mestom Nitra pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším, patrilo slávnostné stretnutie seniorov zo Starého mesta s poslancami na túto VMČ. Uskutočnilo sa 26. októbra v sále CVČ za účasti primátora Nitry Jozefa Dvonča, zástupcu primátora a zároveň predsedu tohto VMČ Jána Vanča a poslancov mestského zastupiteľstva. Primátor Jozef Dvonč sa seniorom poďakoval za všetko, čo pre mesto a spoločnosť počas aktívnych rokov svojho života urobili, zaželal im hodne zdravia a spokojnosti v kruhu najbližších. Zároveň ich informoval, že mesto aj v tomto roku pokračuje v realizácii investičných akcií, ktoré prispejú k skvalitneniu života občanov. V rámci VMČ Staré mesto pribudne nová telocvičňa v ZŠ Tulipánová. V ďalšej časti podujatia sa seniori zabavili pri Ľudovej hudbe Halúzkovci. (SY)

Foto: Prítomných seniorov pozdravil primátor Jozef Dvonč.

Foto: Ľudová hudba Halúzkovci prispela k výbornej nálade prítomných seniorov.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022