Stretnutie seniorov vo Veszpréme a seniorských súborov v Csopaku
8. jún 2018
Seniori z Nitry sa zúčastnili cesty do partnerského mesta Veszprém

Stretnutie seniorov vo Veszpréme a seniorských súborov v Csopaku 25.-27.5.2018

Seniori z Nitry sa zúčastnili cesty do partnerského mesta Veszprém. Boli predstavení pánovi Ferenczovi Demeterovi, predsedovi Jednoty dôchodcov Veszprémskej župy (Sekcia Vojsko), zároveň sa stretli s predsedami jednotlivých organizácií Jednoty dôchodcov JDM, ktorí zorganizovali toto stretnutie a pripojili sa aj k audiencii s viceprimátorom, pánom Némedi Lajosom, ktorý je aj predsedom Rady seniorov vo Veszpréme.

Pánovi viceprimátorovi boli odovzdané pozdravy od primátora J. Dvonča a viceprimátora M. Nemkyho. Prehliadkou pamätihodností Veszprému sprevádzali a audiencie sa zúčastnili: Török Lajos – predseda zväzu ochrany práv dôchodcov vo Veszpréme, Szente Jozsef – predseda JD združujúcich pracovníkov pôšt – člen predsedníctva JD Veszprém, Deak Tibor – župný predseda JD, Demeter Ferenz – predseda JD, koordinátor seniorských jednôt, predseda JD pre ozbrojené sily.

Druhý deň výjazdu sa konalo 16. stretnutie seniorov a seniorských súborov v Csopaku, kde seniorov privítala celoštátna predsedníčka seniorov z Budapešti. Ďalší program viedol do Balatonfüredu a Tihany na prehliadku opátstva, s premietaním filmu o jeho histórií. Predbežne boli dohodnuté spoločné strelecké preteky v septembri 2018 alebo v máji 2019. Seniori z Nitry veľmi ocenili pohostinnosť a bohatý kultúrny program, ktorý pre nich pripravili seniori z Veszprému.

Spolupráca s partnerským mestom Veszprém sa, okrem iných aktivít, bude naďalej rozvíjať aj v oblasti výmeny seniorov, ktorí prostredníctvom takýchto stretnutí reprezentujú mesto Nitra v zahraničí.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022