Stretnutie s dôchodcami Na Hôrke
14. október 2015
V piatok 9. októbra sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnilo v ZŠ na Hôrke tradičné stretnutie poslancov VMČ č. 5 so staršími občanmi žijúcimi na Dieloch.

V piatok 9. októbra sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnilo v ZŠ na Hôrke tradičné stretnutie poslancov VMČ č. 5 – Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce so staršími občanmi žijúcimi na Dieloch. Na úvod podujatia sa predseda VMČ Milan Burda poďakoval seniorom za ich prácu, ktorú počas svojho aktívneho života vykonali v prospech spoločnosti a zdôraznil, že mesto nepodporuje starších občanov iba počas októbra, ale pravidelne počas celého roka. V ďalšej časti tohto príjemného posedenia so seniormi z tejto mestskej časti diskutovali o ich živote a problémoch poslanci mestského zastupiteľstva Milan Burda, Štefan Klačko, Miroslav Mikulášik. V kultúrnom programe vystúpili žiaci a žiačky zo ZŠ Na Hôrke. Posedenie pokračovalo zábavou s harmonikárom Milanom Humpolcom. (S)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022