Stláčajme odpad (nielen) cez Vianoce
18. december 2020
Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas vianočného obdobia

Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas vianočného obdobia.

 

V mnohých mestách a obciach dochádza k rýchlemu zapĺňaniu až k prepĺňaniu kontajnerov na triedený zber. Dôvodom je nestláčanie obalov, najmä z papiera, plastov a pod.

Väčšina z nás vie, že skôr než hodíme PET fľašu alebo iný obal do kontajnera na triedený odpad mali by sme ho stlačiť. Napriek tomu tento jednoduchý úkon spraví len veľmi málo z nás. 

Stláčajte PET fľaše, plechovky od nápojov a ostatné plastové nádoby na minimum ako vládzete. Papierové krabice rozoberajte, resp. rozrežte a minimalizujte ich objem tak, aby sa neskladoval vzduch. Stlačením ušetríme až 80 % priestoru v smetnej nádobe.

A prečo to všetko vlastne robiť? Aký to má zmysel?

Kontajner na plasty či papier sa veľmi rýchlo zaplní nestlačenými krabicami, či fľašami. Väčšina z nás reaguje na preplnený kontajner tak, že vytriedený odpad buď nechá vedľa kontajnera alebo vyhodí odpad do ktoréhokoľvek iného kontajnera,  veľmi často do kontajnera na zmesový komunálny odpad. Tento odpad putuje na skládku, čo je ten najhorší spôsob ako nakladať s odpadmi – pre naše peňaženky aj životné prostredie. Zatiaľ čo triedený odpad máme bezplatný, za komunálny platíme. Ak efektívne nevyužívame kontajnery na triedený zber, navyšujeme vlastné poplatky za komunálny odpad a skládkovanie odpadu.

Poctivým triedením odpadov každý z nás prispieva k šetreniu prírodných zdrojov a k ochrane životného prostredia.

A prečo je potrebné stláčať odpady vám povie Braňo Jobus v tomto videu:

https://youtu.be/0FOxQcufp3M

 

Foto: FB NATUR-PACK


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022