Štatistický úrad bude zisťovať údaje aj v Nitre
2. február 2016
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z.z. sa spomínané zisťovanie uskutoční aj v tomto roku – od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016. V rámci Slovenskej republiky sa do zisťovania za rok 2016 zapojí okrem Nitry viac ako 150 miest a obcí a viac ako 2100 domácností.  V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý má povinnosť preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania jednotlivé domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochrana dôverných údajov je upravená v zákone č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Účelom zisťovania je zosumarizovanie údajov o výške, štruktúre a vývoji príjmov v jednotlivých štátnych organizácií ako aj na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima domácnostiach. Výsledky budú využité na zabezpečenie potrieb Štatistického úradu i požiadaviek ministerstiev a ďalších štátnych organizácií ako aj na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022