Sprístupňujeme Nitru, napríklad jasnou tlačou či úpravou zasadačky
11. júl 2019
Nitra má byť pre všetkých. V prístupnosti mesta sú rezervy, no naštartovali sme procesy, aby postupne vymizli

Nitra má byť pre všetkých. V prístupnosti mesta sú rezervy, no naštartovali sme procesy, aby postupne vymizli.

Urobiť mesto Nitra prístupnejším, a tým možno aj krajším, je ambíciou, ktorú Nitra nielen potrebuje, ale si ju aj zaslúži a zaslúžia si ju najmä občania, ktorých zdravotné obmedzenia stavajú pred každodenné výzvy, prekonávajúc cestu do práce, do divadla či počas nákupu v obchode.

Idea mesta prístupného pre všetkých nie je nová, zatiaľ je však viac rozšírená v zahraničí ako doma. Táto myšlienka nie je nová ani v plánoch mesta Nitry, no napriek tomu majú možnosť obyvatelia mesta sami vidieť a zažívať na vlastnej koži, aké má ešte veľké rezervy.

Zámer urobiť mesto prístupným sme oprášili v spolupráci s projektovými partnermi v podobe pilotného projektu č. 9 s názvom Návrh stratégie prístupnosti pre všetkých, ktorý je súčasťou národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. V projekte tak ide o odstraňovanie bariér formou participatívneho prístupu, teda za účasti zástupcov odbornej i laickej verejnosti, pričom výstupom má byť záväzný strategický dokument a nová verejná politika systematicky ošetrená v podobe konkrétneho akčného plánu.

Na projekte rok a pol spolupracovali zástupcovia mesta s expertami z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ako aj so zástupcami ďalších organizácií, ktoré sa venujú práci s nepočujúcimi, s mentálne postihnutými, vozíčkarmi, alebo pracujú s rodičmi a deťmi, prípadne zameriavajú svoje služby na cestujúcich v hromadnej doprave či na turistov, ktorí Nitru navštívia.

Prioritné oblasti, na ktoré sa prístupnosť zameriava sa dotýkajú verejných priestranstiev, dopravy, občianskej vybavenosti a komunikácie. Toho, čo je v týchto oblastiach potrebné zlepšiť, je viac ako dosť. Začať chce mesto od seba napríklad tým, že printové zdroje budú spĺňať pravidlá jasnej tlače dôležité pre slabozraké osoby alebo úpravou veľkej zasadacej miestnosti na bezbariérovú.

Vybudovať mesto prístupné pre všetkých nie je ľahká úloha, chceme sa však o jej naplnenie pokúsiť, pretože nám záleží na tom, aby prostredie, v ktorom obyvatelia mesta žijú, bolo podporujúce a kvalitné, vyhovujúce širokému spektru obyvateľstva napriek tomu, že to bude trvať niekoľko rokov.

Zavŕšením spoločnej práce v pilotnom projekte č. 9 bola odborná konferencia, ktorá mala priblížiť tému prístupnosti a univerzálneho navrhovania priestranstiev a objektov verejnosti a navodiť zmenu v postojoch, predsudkoch či apatii ľudí, ktorá je v našich mysliach aj dnes pomerne často prítomná. Konferencie sa zúčastnili okrem iných splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, primátor mesta Nitry Marek Hattas a ďalší významní hostia z komunálnej politiky.

Martina Hrozenská

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022