Spevácky zbor Lipka pomáha rodinám z Polygonu
24. január 2023

Počas benefičného koncertu, ktorý zorganizoval nitriansky Miešaný spevácky zbor Lipka 8. januára v Katedrále sv. Emeráma vyzbierali 1 350 eur. Primátorovi Nitry Marekovi Hattasovi ich v pondelok odovzdala vedúca zboru Jana Behrová a dirigentka Mária Mišunová.


Príspevok zboru pridá radnica k peniazom, ktoré do fondu primátora prispeli poslanci a zamestnanci mestského úradu v rámci internej zbierky. Použité budú napríklad na zaplatenie prvých nájmov pre rodiny, ktoré mesto požiadali o pomoc.

Podobne pomohlo aj občianske združenie Lexras, ktoré zorganizovalo verejnú finančnú zbierku. Z peňazí pomohli napríklad s platením prvého nájmu v novom prenájme, či so zakúpením nevyhnutých potrieb do domácnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a pomáhajú týmto rodinám.

Lenka Mareková
Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Novú Radu seniorov tvorí 11 členov
18. apríl 2023
Milí seniori, navrhnite svojho zástupcu do Rady…
27. február 2023
Združenie STORM počas roka riešilo aj podnety…
29. december 2022
Kto má nárok na inflačnú pomoc od štátu?
7. december 2022