Sociálne služby v meste z pohľadu ich poskytovateľov
18. jún 2020
Výzva pre poskytovateľov sociálnych služieb k zapojeniu sa do zisťovania informácií o stave v oblasti sociálnych služieb

Mesto Nitra prostredníctvom odboru sociálnych služieb vyzýva poskytovateľov sociálnych služieb k zapojeniu sa do zisťovania informácií o stave v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území mesta s cieľom spracovania III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry na roky 2021-2025.

Spolupráca s poskytovateľmi zabezpečí vytvorenie skutočného obrazu o fungovaní sociálnych služieb na území mesta, informuje o devízach, ale aj rezervách tohto systému. Pre viac informácií kontaktujte koordinátorku III. KPSS M. Hrozenskú.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022