Sociálna pomoc mesta ľuďom v núdzi na veľtrhu sociálnych aktivít
20. október 2015
V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa 16. októbra, pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít.

V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa 16. októbra, pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít. Na podujatí sa zúčastnil nitriansky primátor Jozef Dvonč, diecézny biskup Viliam Judák, zástupca primátora Ján Vančo, prezidentka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová, vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre Bronislava Pekárová, zástupcovia Nitrianskeho biskupstva, Diecéznej charity, Maltézskeho rádu a ďalších organizácií, angažujúcich sa v sociálno-charitatívnej oblasti. Primátor Jozef Dvonč vo svojom príhovore ocenil úsilie a vyzdvihol aktivity charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia aj v Nitre a pomáhajú v náročnej sociálnej práci mestu. Zároveň prezentoval sociálne balíčky vlády ako konkrétnu a účinnú pomoc sociálne odkázaným občanom a ľuďom s nižšími príjmami. O sociálnej pomoci mesta hovoril ako o originálnej kompetencii, ktorej mestské zastupiteľstvo venuje veľkú pozornosť. Obzvlášť ocenil pomoc cirkvi a Maltézskeho rádu pri výchove a vzdelávaní rómskej mládeže a detí na Orechovom dvore. Podujatie si dalo za cieľ spojiť iniciatívy, ktoré sa každodennou prácou snažia zmierňovať núdzu a problémy tých, ktorí si sami nevedia pomôcť. Účastníci veľtrhu vyjadrili otvorenosť pre spoluprácu pri pomoci bezdomovcom, utečencom, sociálne odkázaným rodinám, týraným ženám, Rómom, telesne postihnutým, či seniorom. (S)

K foto: Na veľtrhu sa zúčastnil primátor Jozef Dvonč. Na snímke s biskupom Viliamom Judákom a Bronislavou Pekárovou.

K foto: V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít – pohľad na účastníkov podujatia.

K foto: Na Veľtrhu sociálnych aktivít sa zúčastnil aj zástupca primátor Ján Vančo.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022