SMS parkovanie
30. jún 2016
Informácie o službe

Cieľom služby je poskytnúť vodičom, parkujúcim v zóne s plateným státím, možnosť zaplatiť za parkovanie cez mobilný telefón a to zaslaním SMS na krátke číslo 2200, spoločné pre všetkých operátorov, poskytujúcich svojim zákazníkom službu SMS mikroplatieb. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné – predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.

Spôsob úhrady parkovného cez SMS

 • Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: NR1 (medzera) EČV (medzera) H
  alebo NR2 (medzera) EČV (medzera) H

Vysvetlenie:   

NR1           je označenie zóny / okruhu I. so spoplatneným parkovaním v Nitre

NR2           je označenie zóny / okruhu II. so spoplatneným parkovaním v Nitre

EČV          je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad PK123CB

H                je trvanie parkovania až do 4 hodín vopred v prípade potreby. Použitím celých čísel 1,2,3,4. Ak neuvediete číslo od 2, 3, 4, podľa vašej potreby dĺžky parkovania v spoplatnenej zóne, automaticky sa uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina.

 

Príklad 1:        NR1 PK123CB  ….  na číslo: 2200

Zaplatíte za parkovanie prostredníctvom SMS na jednu hodinu v I. okruhu od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na váš mobil. V prípade úhrady na jednu hodinu číslovku 1 nie je potrebné vpisovať do odosielanej SMS.

 

Príklad 2:        ak text SMS bude: NR2  PK123CB  2  …  na číslo: 2200

Zaplatíte parkovanie prostredníctvom SMS v II.okruhu na dve hodiny vopred od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na váš mobil.

 • Doba spoplatnenia je v dňoch pondelok až piatok v čase 8:00 až 16:00 hod.  a v sobotu: 8:00 až 12:00 hod.
 • Zaplatiť cez SMS môžete už od 7:00 hod. daného dňa (po – pi), pričom sa týmto uhradí čas plateného parkovania v období od 08:00 hod. v zmysle pravidiel služby.
 • Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s informáciami uvedenými o  uhradenom parkovnom.
 • Vodič musí vedieť, že bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené!! Vo vlastnom záujme si preto prečítajte obsah doručenej SMS po zaslaní požiadavky na úhradu cez SMS.
 • 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného vám bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní  na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
 • Dĺžku parkovacieho času si môžete predĺžiť opätovným odoslaním SMS.
 • Úhrada parkovného cez SMS je možná najviac na 4 hodiny vopred.
 • Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.

Cenník pre službu SMS parking:

OKRUH  NR1   0,50 € za prvú hodinu  a  1,50 € za každú ďalšiu začatú hodinu.

OKRUH  NR2   0,50 € za prvú hodinu  a  1,00 € za každú ďalšiu začatú hodinu.

OKRUH  NR3   0,20 € za prvú hodinu  a  1,50 € za každú ďalšiu začatú hodinu.

 

Podmienky možnosti úhrady parkovného cez SMS:

 • Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom    mobilného telekomunikačného operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom  využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
 • Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend,    deactiv, soft suspend, pričom o zaradení  užívateľa do tej – ktorej skupiny rozhoduje operátor   podľa svojich interných pravidiel.
 • Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový  súčet konečných cien SMS platieb užívateľa uvedie vo faktúre. Touto  vyúčtováva svoje služby ako osobitnú  službu za nemobilný obsah.
 • Daňový doklad za predané  elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke mesta  Nitry  nitra.sk.  Kliknutím na aktívny odkaz.

Potvrdenie o zaplatení  SMS parkovného si môžete vytlačiť TU!

Návod ako postupovať pri tlačení potvrdenia  Ikona súboru pdf (193.2 KB)

Daňový doklad za úhradu parkovného zaslaním SMS
V priloženom odkaze si môžete vyžiadať daňový doklad k zakúpenému parkovaciemu lístku formou SMS.

 

Pri vyžiadaní daňového dokladu stačí zadať:

 1. Telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná SMS na úhradu parkovného v Nitre,
 2. Overovací kód, ktorý je uvedený v každej potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného.

SMS parkovanie – návod  Ikona súboru pdf (318.0 KB)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022