Slávnostné otvorenie školského roku na UKF
29. september 2015
Slávnostné otvorenie školského roku na UKF

V pondelok 21. septembra sa v Aule Univerzity Konštantína Filozofa uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016, ktoré bolo spojené s inauguráciou dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Rastislava Rosinského i s odovzdávaním Ceny rektora za vedeckú a umeleckú činnosť.

V tomto akademickom roku do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia nastupuje viac než 2150 študentov, do prvých ročníkov magisterského štúdia nastupuje 1239 študentov a 83 doktorandov.

 

„Verím, že im roky vysokoškolského štúdia prinesú veľa nových poznatkov, privedú ich k nadobudnutiu užitočných zručností a vytvoria im optimálny priestor, v ktorom sa sformuje ich hierarchia hodnôt,“ uviedol okrem iného rektor UKF Ľubomír Zelenický.

 

Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý vyzdvihol dlhoročnú výbornú kooperáciu mesta a oboch nitrianskych univerzít.  

 

Na slávnostnom a oficiálnom otvorení školského roku zúčastnili aj rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Peter Bielik, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky  poslanci NR SR Zoltán Daniš, Pavol Hrušovský a Marián Kéry.

Prítomní boli i zástupcovia primátora mesta Nitry Martin Nemky a Ján Vančo ako aj nitrianski mestskí poslanci Renáta Kolenčíková, Lívia Šumichrastová, Miroslav Tvrdoň a Ľuboš Török a iní ďalší významní hostia.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022