Slávnostné obrady uvítania detí sú naďalej pozastavené
17. marec 2021
Protipandemické opatrenia nedovoľujú realizáciu týchto obradov. Mesto ich plánuje urobiť dodatočne

Protipandemické opatrenia nedovoľujú realizáciu týchto obradov. Mesto ich plánuje urobiť dodatočne.

 

Slávnostné obrady spoločného uvítania detí – nových občanov Nitry realizujeme obvykle priebežne, počas každého roka, na základe obdržania súhlasu rodičov dieťaťa k spracovaniu osobných údajov za účelom uskutočneniu takéhoto obradu.

V priebehu roku 2020 však túto tradíciu výrazne ovplyvnili protipandemické opatrenia.  Naposledy sa takýto obrad podarilo uskutočniť v septembri minulého roka. Do uvedeného mesiaca sme prostredníctvom slávnostných obradov privítali medzi občanmi mesta Nitry  detičky narodené koncom roka 2019 a  v prvom polroku 2020. Neskôr, v priebehu roka 2020 nám už sprísňujúce protipandemické opatrenia, neumožnili pokračovať v realizácii týchto obradov. 

Na odbore kultúry naďalej evidujeme databázu súhlasov rodičov k uskutočneniu slávnostného obradu uvítania detičiek, narodených v druhom polroku 2020, príp. i skôr  (v prípade, že rodičia predložili predmetný súhlas neskôr po narodení dieťaťa). 

Súhlasy so spracovaním osobných údajov na účely uskutočnenia takéhoto obradu nám predkladáte priebežne aj v roku 2021. Momentálne však tieto obrady stále nemôžeme uskutočňovať. Nevieme ani len predpokladať, kedy bude situácia priaznivejšia. V závislosti od toho, v akom časovom slede sa situácia zlepší, zvážime dodatočné zrealizovanie obradov uvítania detí narodených ešte v roku 2020 – rodičov, ktorých súhlasy evidujeme, budeme kontaktovať za účelom overenia ich aktuálneho záujmu o zrealizovanie slávnostného obradu. Agendu zabezpečuje Mariana Krajmerová, odbor kultúry, 037/6502 140; krajmerova@msunitra.sk.

Pripomíname, že poskytovanie jednorazového finančného príspevku Mesta Nitry pri narodení dieťaťa nie je podmienené účasťou na slávnostnom obrade.

Táto agenda sa priebežne rieši. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa je možné poskytnúť len v prípade, že oprávnená osoba (rodič) oň požiada prostredníctvom vyplneného súhlasu so spracovaním osobných údajov – https://nitra.sk/zobraz/obsah/17928.

Jednou z podmienok na udelenie príspevku je trvalý pobyt matky a dieťaťa, ktoré sa dožije viac ako 28 dní v meste Nitra. Ak sa dieťa narodilo mimo mesta Nitra je potrebné predložiť originál rodný list dieťaťa. O príspevok je možné požiadať spätne 12 mesiacov odo dňa narodenia.

V prípade, ak matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške.

Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť na mestský úrad. V prípade potreby poskytnutia ďalších informácií je možné kontaktovať odbor sociálnych služieb, Denisa Cseriová, 037/ 6502 .

Vážení rodičia, napriek tomu, že momentálna situácia nám neumožňuje zdieľať spoločnú radosť z narodenia Vášho dieťaťa prostredníctvom slávnostného obradu na pôde mesta Nitry, želáme Vám všetko dobré, pevné zdravie, príjemné a šťastné chvíle s vašimi najbližšími. Dúfame, že v dohľadnej dobe sa budeme môcť opäť vrátiť  k milej tradícií uskutočňovania obradov slávnostného uvítania nových občanov mesta Nitry.  

 

MK
Foto: ilustračné  

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022