Školy po letnej pauze otvorili svoje brány
2. september 2021
Do opráv škôl mesto investovalo 1,3 milióna eur

Do opráv škôl mesto investovalo 1,3 milióna eur.

 

Po ťažkom roku dištančného vzdelávania základné a materské školy mesta Nitra privítali svojich žiakov naspäť v škole. Počas tohto školského roka bude prioritou udržať prezenčnú formu po celý čas. V platnosti je nový manuál – Školský semafor, ktorým sa riadia všetky školy a školské zariadenia. Podľa neho nemá zriaďovateľ právo zatvoriť celú školu. „Školy budú otvorené vo všetkých farbách okresov. V 14-dňovej karanténe budú jedine triedy, v ktorých sa vyskytne pozitívne testované dieťa alebo zamestnanec,“ vysvetľuje vedúca odboru školstva Mária Orságová.

Študentov privítal primátor mesta Marek Hattas

Nitrianske základné školy dnes privítali 812 prváčikov, ktorí nastúpili do 1. ročníka v 14 mestských základných školách. Mesto má celkovo vo svojich základných školách v novom školskom roku až 6 723 detí. V materských školách je momentálne 2 541 detí.

K deťom na ZŠ Tulipánová sa prihovoril aj primátor mesta Marek Hattas. Privítal predovšetkým prváčikov, ktorým dodal odvahu pri nadobúdaní nových zručností a navštívil aj triedy deviatakov. Tým poprial  šťastie pri prijímacích skúškach na stredné školy. Pripomenul im, že práve v tomto ročníku treba zabrať, keďže výber školy výrazne ovplyvní ich budúci život.

Za posledných 5 rokov za pôsobenia pani riaditeľky Márie Sailerovej sa ZŠ Tulipánová zaradila medzi najúspešnejšie školy v Nitre. Zaznamenali nárast počtu žiakov z 398 na 505 a zlepšenie čitateľskej gramotnosti. Na škole úspešne funguje futbalová trieda. S pani riaditeľkou primátor diskutoval aj o budúcnosti futbalovej akadémie či dobudovaní nového pavilónu v kontexte budúceho územného rozvoja v časti Párovské Lúky.

Kým deti prázdninovali, mesto rekonštruovalo

Mnohé materské a základné školy prešli čiastkovými opravami. Na siedmych materských školách prebehli maliarske práce. Vnútorné priestory mesto rekonštruovalo čiastočne v MŠ Bazovského a MŠ Staromlynská.

Vynovené ihrisko a chodník bude čakať žiakov ZŠ Na Hôrke. Na ZŠ Ščasného mesto vymenilo strechu na dvoch budovách školy a telocvični. Pribudne aj oplotenie ihriska. MŠ Dobšinského dostala nový trávnik. Triedy prerábali na ZŠ Kráľa Svätopluka, kde bolo potrebné rozšíriť kapacity tried a ZŠ Fatranská, elokované pracovisko Janíkovce, kde sa rekonštruovali podlahy. 

Začala aj rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Mostná a v telocvični ZŠ Ščasného a rekonštrukcia strechy na ZŠ Novozámocká. „Do konca roka chceme zatepliť ZŠ Cabajská a zrekonštruovať kuchyňu na ZŠ Škultétyho,“ priblížila plány Orságová. Celková výška investície, aj s plánovanými rekonštrukciami je 1 300 000 eur.

Okrem rekonštrukcií škôl mesto doplnilo aj zariadenia školského stravovania. „Distribuovali sme umývačky riadov do kuchýň a výdajní MŠ za približne 17 000 eur,“ povedala Orságová. Finančné prostriedky mesto investovalo aj do projektovej dokumentácie na zateplenie druhého pavilóna ZUŠ a rozšírenia kapacít budovy Centra voľného času v Párovských Hájoch.

 

Lenka Mareková, Roman Oravec
Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022