Škôlkari a žiaci 1. - 5. ročníka sa vracajú do základných a materských škôl
29. máj 2020
Zamestnanci našich základných a materských škôl pripravujú školy a škôlky na to, aby v pondelok deti mohli bezpečne nastúpiť do svojich tried a naštartovať školskú výučbu

Zamestnanci našich základných a materských  škôl   pripravujú školy a škôlky na to, aby v pondelok deti mohli bezpečne nastúpiť do svojich tried a naštartovať školskú výučbu.

 

Momentálne prebieha dôkladná dezinfekcia verejných priestorov, čistenie školy, nábytok v triedach sa rozmiestňuje tak, aby boli dodržané bezpečnostné odstupy, učitelia pripravujú učebné pomôcky a študijný program prispôsobujú hygienicko – epidemiologickému režimu.

Pred nástupom do zamestnania, každý zamestnanec MŠ a ZŠ vyplní zdravotný dotazník.

„Všetkým zamestnancom základných a materských škôl bude každý deň pred vstupom do budovy odmeraná teplota,“ informovala vedúca odboru školstva Mária Orságová. „Všetky školy a škôlky pripravili dodatky k svojim prevádzkovým poriadkom, ktoré riešia podmienky prevádzky školy, povinnosti prevádzkovateľa, prijímanie detí do kolektívov, preberanie detí, pitný režim, stravovanie, zásady osobnej hygieny, povinnosti zamestnancov, krízový plán, prevádzkovú hygienu a iné.“

„Vytvorili sme prehľadné tabuľky evidencie čistenia a dezinfekcie

jednotlivých priestorov škôl, ktoré platia pre všetky školy. Robíme všetko preto, aby sme predišli prípadným problémom, ktoré by mohli nastať návratom žiakov do školských lavíc“, potvrdila vedúca odboru školstva.  

 

TG

Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022