Seniorským plesom vyvrcholil Nitriansky deň úcty k starším
2. november 2015
Seniorský plesom v Estrádnej hale PKO vyvrcholil 29. októbra Nitriansky deň úcty k starším.

Seniorský plesom v Estrádnej hale PKO vyvrcholil 29. októbra Nitriansky deň úcty k starším. Na podujatí zúčastnili zástupcovia primátora Martin Nemky a Ján Vančo a poslanci mestského zastupiteľstva Renáta Kolenčíková, Miloslav Hatala, Ľubomír Moravčík, Pavel Varga, Dominika Tekeliová a Jozef Trandžík.

Na úvod programu sa seniorom v mene primátora Jozefa Dvonča prihovoril viceprimátor Martin Nemky, keď o. i. povedal: „K spríjemneniu jesene života obyvateľov Nitry sa mesto snaží prispieť realizáciou, ale aj podporou rozličných vami organizovaných aktivít, podporovaním činnosti denných stacionárov na sídliskách Klokočina i Chrenová a klubov dôchodcov v jednotlivých mestských častiach. Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť klubové priestory na seniorských rozvoj aktivít a na vaše vzájomné stretávanie sa, že máme zabehnutý systém stravovania a rozvozu stravy do vašich domov. Teší ma i to, že i vy, skôr narodení spoluobčania, si sami organizujete rôzne aktivity a podľa svojich osobných záujmov a skúseností sa vzdelávate v rámci Akadémie tretieho veku na nitrianskych univerzitách.“

K prítomným sa prihovoril aj prednosta Okresného úradu v Nitre Marek Illéš, ktorý, okrem toho, že zaželal dôchodcom veľa zdravia a rodinnej pohody, venoval predsedníčke KO JDS Oľge Csákayovej obraz vytvorený žiakmi Špeciálnej základnej školy v Klasove ako prejav vďaky a uznania za aktivity, ktoré organizuje na spestrenie života dôchodcov. Seniorom sa pri príležitosti Nitrianskeho dňa úcty k starším prihovorila aj nitrianska mestská poslankyňa Renáta Kolenčíková. Napokon sa plesová zábava začala spoločným prípitkom Martina Nemkyho, Mareka Illéša, Renáty Kolenčíkovej a Oľgy Csákayovej.

Na plese vystúpili členky tanečnej skupiny Gymnasion pod vedením Magdalény Griesbachovej a spevácka skupina z Lužianok. Potom už nasledovala zábava, na ktorej hrala do tanca vyhrávala Janissa Band a zaspievať prišiel aj Ľudovít Kašuba. Text a foto: (SY)

Foto: Seniorský ples sa začal spoločným prípitkom Martina Nemkyho, Mareka Illéša, Renáty Kolenčíkovej a Oľgy Csákayovej.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022