Seniori sa obávať nemusia, Slovenská pošta dôchodky vyplatí
23. marec 2020
Ľudia v karanténe nemôžu osobne preberať dávky ani dôchodky

Ľudia v karanténe nemôžu osobne preberať dávky ani dôchodky.

 

Rada seniorov mesta Nitry – poradného orgánu primátora, zisťovala na ústredí Slovenskej pošty, či sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 nezmenili podmienky vyplácania dôchodkov starobným, invalidným dôchodcom, ako aj ďalším poberateľom dôchodkov a sociálnych dávok. 

Zuzana Bullová zo zákazníckeho centra SP v tomto citlivom období apeluje na všetkých poberateľov penzií, aby chránili zdravie svoje, ale aj zdravie zamestnancov Slovenskej pošty. „Apelujeme na občanov, aby dodržiavali preventívne opatrenia v zmysle hesla: „Chránime seba, ochránime svojich blízkych.“ Zároveň vás prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení. Slovenska pošta vypláca dôchodok, ako aj sociálne dávky do vlastných rúk na adresu za zvýšených ochranných opatrení.“

Zároveň upozorňuje, že občania, ktorí sú v karanténe, majú v tomto období zakázané preberanie sociálnych dávok aj dôchodkov!

„Prosíme vás, dôchodky nepreberajte! Hrozí, že budete šíriť vírus na našich zamestnancov,“ apeluje Bullová. Občanov v povinnej dvojtýždňovej karanténe vyzývajú, aby si označili byt, nalepili na dvere, vchod, alebo na bránu oznam KARANTÉNA, čím dajú doručovateľom vedieť, aby do týchto bytov nevstupovali.

„Je tu však aj možnosť prebrať si zásielku, sociálnu dávku, dôchodok mimo vášho bytu alebo domu a to v čo najotvorenejšom priestore. V takom prípade poštový doručovateľ položí podpisový hárok a peniaze na miesto vhodné na podpis a odstúpi do bezpečnej vzdialenosti. Na podpis dokumentu použite svoje pero, svoju tvár zabezpečte ochranným rúškom a majte rukavice. V komunikácii s doručovateľom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné. Pred návštevou aj po stretnutí s doručovateľom si vydezinfikujte ruky dezinfekčným  prostriedkom na ruky, prípadne si ruky poriadne umyte mydlom a teplou vodou,“ informuje zákaznícky servis.

Zuzana Bullová dodala, že zamestnanci Slovenskej pošty sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva. „Ak niekto poruší povinnú karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých, túto osobu nahlásia na úrad. Za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659 €,“ vystríha občanov.

Slovenská pošta nevypláca ľuďom v karanténe sociálne dávky ani dôchodok v hotovosti do vlastných rúk. Občan musí počkať na prebratie sociálnej dávky do času, keď ukončí karanténu, respektíve kým sa situácia upokojí.

V prípade ďalších otázok odporúčame obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu s informáciami o možnosti zmeny vyplácania. Informácie sú dostupné na stranke: https://www.posta.sk/stranky/preventivne-ochranne-opatrenia-slovenskej-posty, prípadne môžete svoje otázky napísať na e-mail e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

 

Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022