Seniori môžu požiadať o príspevok pri odchode do dôchodku
8. marec 2021
Radnica im vyplatí jednorazový príspevok po priznaní nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok

Radnica im vyplatí jednorazový príspevok po priznaní nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok. 

 

Príspevok je poskytnutý za účelom hmotnej podpory a pomoci obyvateľom mesta v dôchodkovom veku. Jednorazový príspevok sa poskytuje výlučne na žiadosť občana.

Výška príspevku je 85 €. V prípade, ak žiadateľovi k splneniu podmienky chýba najviac 5 mesiacov, radnica vypláca príspevok v zníženej výške 75 €.

Podmienky poskytnutia príspevku:

– žiadateľ podá žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive MsÚ

– žiadateľovi bol priznaný nárok na predčasný starobný alebo starobný dôchodok dotknutým orgánom (Sociálna poisťovňa Bratislava) o čom predloží originál doklad,

– žiadateľ podá žiadosť o príspevok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa vzniku nároku na dôchodok,

– žiadateľ má nepretržite najmenej 25 rokov trvalý pobyt na území mesta pred priznaním nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok.

–  žiadateľ má vyrovnané záväzky voči Mestu Nitra.

Ďalšie informácie, spolu so žiadosťou, nájdete na https://nitra.sk/zobraz/obsah/17929

 

Lenka Mareková
Foto: ilustračné 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022