Schválili vypracovanie nového grafikonu
14. september 2017
Vo štvrtok 7. septembra nitrianski mestskí poslanci odporučili spracovanie nového grafikonu mestskej autobusovej dopravy

Vo štvrtok 7. septembra nitrianski mestskí poslanci odporučili spracovanie nového grafikonu mestskej autobusovej dopravy, ktorý dopravca Arriva Nitra predloží do konca septembra 2017. A to, aj na základe skutočnosti, že viaceré spoje (najmä počas augusta) nepremávali. Hlavným dôvodom je výpadok vodičov. Momentálne ich podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Juraja Kuseho chýba 27. Dôvodom sú nízke mzdy.

„Existuje časť spojov v Nitre, ktoré nie sú naplno využité, je v nich málo cestujúcich a bolo by dobré pouvažovať o zrušení týchto spojov, aby sme mohli navýšiť základné platy hlavne vodičom mestskej autobusovej dopravy. Súhlasím s tým, že tie mzdy sú nízke. Úprava grafikonu je ale v rukách dopravcu Arriva Nitra, “ uviedol, okrem iného, primátor Nitry Jozef Dvonč. 

Po schválení finančných prostriedkov vo výške 3,7 mil. eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na cyklotrasy  sa mesto bude uchádzať aj o ďalšie tri cyklotrasy. Zastupiteľstvo potvrdilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP-u na projekty cyklotrás Mlynárce – Diely – Klokočina, autobusová stanica – Štúrova ulica a Nitra – Dražovce. Spolufinancovanie mesta bude vo výške piatich percent z celkových oprávnených výdavkov na tieto projekty.

Schválené tiež bol boli východiská ďalšieho postupu ohľadne Nitrianskeho kreatívneho centra v bývalom kine Palace a na Martinskom vrchu, ktoré by malo byť zamerané hlavne na  vizuálne umenie, hudbu, scénické umenie, dizajn, reklamu a marketing – so zreteľom na európske kultúrne dedičstvo.

Dôležitým momentom  zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo potvrdenie skutočnosti, že výstavbu nových objektov ubytovní na území mesta je možné umiestňovať iba so súhlasom mesta Nitry. Mesto Nitra zároveň eviduje a mapuje všetky iniciatívy smerujúce k výstavbe objektov dočasného ubytovania s tým, že dôraz kladie najmä na bezpečnosť, komfort  bývania a života občanov mesta Nitry. Okrem týchto bodov boli prerokované i ďalšie body z rôznych oblastí.

 

(J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022