Rozlúčili sa s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom
2. november 2015
V sobotu 31.októbra sa predstavitelia verejného a cirkevného života i verejnosti rozlúčili v Katedrálnom chráme sv. Emeráma na Nitrianskom hrade s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom.

V sobotu 31.októbra sa predstavitelia verejného a cirkevného života i verejnosti rozlúčili v Katedrálnom chráme sv. Emeráma na Nitrianskom hrade s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom, ktorý zomrel v Nitre vo veku 91 rokov. Na rozlúčke s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom sa zúčastnili aj primátor Nitry Jozef Dvonč a jeho zástupca Ján Vančo.

K smútočnému zhromaždeniu sa prihovoril aj primátor Nitry Jozef Dvonč: „S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci sa k vám prihováram v mimoriadne smutnej chvíli, keď mi pripadá povinnosť rozlúčiť sa Jeho Eminenciou kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom za mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. Je to veľká strata nielen pre katolícku cirkev, ale i pre mesto Nitra, jej obyvateľov i celé Slovensko. Nikdy nezabudnem na jeho láskavé slová o Nitre – matke slovenských miest, ktoré vyslovil pred poldruha rokom, keď som ho navštívil pri príležitosti jeho 90.narodenín.

I keď pochádzal z neďalekých Bošian, Nitra mu prirástla k srdu a – dovolím si prehovoriť za všetkých Nitranov a obyvateľov kraja, rovnako i Jeho Eminencia kardinál Korec prirástol k srdcu aj nám. Kardinál Ján Chryzostom Korec patril k výrazným postavám verejného života. Jeho hlas ako kňaza, morálnej autority i ako občana bolo vždy silne počuť. Jeho životný príbeh, občianske postoje a bohaté skúsenosti pre nás vždy boli a navždy zostanú veľkou inšpiráciou. Životný príbeh Jána Chryzostoma Korca bol odrazom histórie 20. storočia. Za to, čo si musel vytrpieť i za to, s akou pokorou všetky tieto príkoria znášal, sa stal mimoriadne váženou a rešpektovanou osobnosťou. Osobnosťou, ktorá bola počúvaná a hlas ktorej mal význam a váhu. Názory, ale i postoje Jeho Eminencie vyvolávali na verejnosti diskusiu, polemiku, pozornosť a uvádzali veci do pohybu. V každom ohľade a za každých okolností konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sympatické na jeho postojoch bolo, že nikdy nezabudol na svoje korene, ani na svoje sociálne a národné poslanie. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Kardinál Ján Chryzostom Korec bol práve takouto osobnosťou. Z jeho duchovnej práce čerpali mnohí – otcovia biskupi, veriaci, kňazi, politici i ostatní občania. Kardinál Korec mal svoju neopakovateľnú charizmu. Prijal ju ako dar, aby oslovoval a získaval ľudí pre spoločné dobro, aby s nimi žil pre vieru, nádej, lásku, aby v nich upevňoval ľudské porozumenie a pokoj.

Za mimoriadnu osobnú statočnosť, neochvejnú obranu dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského národa, jeho kresťanských základov a tradícií ho v roku 1994 ocenilo mesto Nitra udelením Čestného občianstva mesta Nitry. Z rúk prítomného predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu prevzal v roku 2014 najvyššie ocenenie Cenu NSK za rok 2013. Aj pri tejto slávnostnej príležitosti myslel – napriek svoju požehnanému veku, predovšetkým na svoje milované mesto, svoju diecézu i svoje drahé Slovensko, ktorým adresoval toto pamätné posolstvo: Som vďačný a modlím sa nielen za Nitru, mesto, ktoré si vážim pre jeho tisícročné dejiny, nielen za Nitriansku diecézu, ktorá bola založená za čias svätého Metoda, ale modlím sa aj za celú Nitriansku župu a za celé Slovensko. Aby sme nestrácali rozum, aby sme žili z tých najlepších tradícií, ktorými sme žili 1000 rokov od čias svätého Cyrila a Metoda.

Kardinál Korec zostane pre nás symbolom vernosti slovenskému národu a vlastnému presvedčeniu. Odišiel od nás vzácny človek. Pokojne, v tichosti a dôstojne, tak ako žil. V hlbokej úcte sa skláňame k jeho životnému dielu i jeho príkladnému životu. Vaša Eminencia, kardinál Ján Chryzostom Korec, budete nám – Nitranom a obyvateľom Nitrianskeho kraja veľmi chýbať. Odpočívajte v pokoji.“

Ján Chryzostom Korec bol prvým zástupcom slovenskej cirkvi, ktorý sa pre výnimočný ľudský prístup a vedomosti, stal členom kardinálskeho kolégia. Je autorom najmenej šesťdesiatich diel, s prevažne duchovnou a spoločenskou tematikou. Za kardinála bol menovaný pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1991 a Nitriansku diecézu spravoval v rokoch 1990 až 2005. Ľútosť nad úmrtím vyjadril telegramom aj pápež František, ktorý, okrem iného, vyjadril hlboký zármutok nad smrťou horlivého a veľkodušného pastiera, ktorý napriek tomu, že bol roky väznený a nemohol vykonávať svoje biskupské poslanie, nikdy sa nenechal zastrašiť a bol príkladom pevnosti a dôvery viery. (j)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022