Remeslo má zlaté dno
14. marec 2017
Aj týmto príslovím by sa dali charakterizovať ciele akcie pod názvom „Deň stavebných remesiel“

Aj týmto príslovím by sa dali charakterizovať ciele akcie pod názvom „Deň stavebných remesiel“, ktorú už po druhý krát dňa 6. marca 2017 zorganizovala pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl Stredná odborná škola stavebná vo svojich priestoroch na Nábreží mládeže 1 v Nitre. Okrem praktických ukážok jednotlivých remesiel ako sú murár, stolár, tesár, klampiar, inštalatér či kominár si mohli žiaci základných škôl pozrieť aj prezentácie stavovských organizácií – cechov, ktoré tieto remeslá zastrešujú, zamestnávateľov poskytujúcich praktické vyučovanie pre študentov, ako aj ukážky zásahu a techniky Hasičského a záchranného zboru Nitra. Toto podujatie sa tešilo veľkému záujmu zo strany zúčastnených, ktorých na úvod privítala pani riaditeľka školy Ľubica Hlaváčová a pán primátor Nitry Jozef Dvonč. Ten vo svojom príhovore vyzdvihol veľký význam remesiel pre fungovanie našej spoločnosti a upozornil na ubúdajúci záujem o ne, čo môže v budúcnosti významnou mierou ovplyvniť rozvoj Slovenska Pani riaditeľka Strednej odbornej školy stavebnej je presvedčená, že podobnými aktivitami akou je „Deň stavebných remesiel“ sa nám podarí pozdvihnúť u mladých ľudí záujem o výučbu remesiel, ktorých absolventi dnes na trhu práce veľmi chýbajú.

 

text: Mgr. Ján Greššo

poslanec MZ v Nitre  

foto:(SY)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022