Rekonštrukcia vodovodnej siete zasiahne tri komunikácie
29. máj 2019
Rozkopávky komunikácií zasiahnu do života obyvateľov Bottovej, Južnej a Železničiarskej ulice v Nitre. Budú sa týkať rekonštrukcie vodovodnej siete

Rozkopávky komunikácií zasiahnu do života obyvateľov Bottovej, Južnej a Železničiarskej ulice v Nitre. Budú sa týkať rekonštrukcie vodovodnej siete.

 

Úsilie mesta Nitry o zlepšenie povrchu mestských komunikácií neraz naráža na investičné a rekonštrukčné zámery majiteľov inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa pod povrchom týchto komunikácií.  

Určite ste si všimli, že Nitra je v poslednom období vo výraznej miere rozkopaná. V rôznych častiach mesta sa robia rekonštrukčné práce na výmene teplovodného, plynového či vodovodného potrubia.

Rozkopávky by v krátkom čase mali zasiahnuť aj do života obyvateľov na Bottovej, Južnej a Železničiarskej ulici v Nitre. Budú sa týkať rekonštrukcie vodovodnej siete.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra požiadala mesto o vydanie stavebného povolenia na rozkopávku týchto troch ulíc. Útvar hlavného architekta na nitrianskej radnici vydal záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii týkajúcej sa rekonštrukcie vodovodu na spomínaných uliciach.

Mesto upozornilo stavebníka – Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, že na Galbavého a Inoveckej ulici v tomto roku zrealizovalo z fondov Európskej únie – z operačného programu IROP novú cyklotrasu. Stavebníka zároveň upozornili, že vlani bola Bottova ulica kompletne zrekonštruovaná, vrátane chodníkov. Do povrchu vozovky sa podľa platnej legislatívy počas obdobia piatich rokov od ukončenia výstavby nesmie zasahovať. 

Pri rekonštrukcii trasy v chodníkoch mesto ako správca miestnej komunikácie požaduje, aby bola zrealizovaná spätná povrchová úprava v celej šírke chodníka realizovaného úseku a v miestnych komunikáciách v polovičnom profile.

Pred zásahom do cesty budú musieť stavbári požiadať v zmysle cestného zákona  o povolenie  na zvláštne užívanie komunikácie. Pred začatím zemných prác si budú musieť vyžiadať  vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí a po skončení prác vyplýva pre vodárov povinnosť urobiť porealizačné zameranie zrealizovanej stavby a inžinierskych sietí.    

Text: Ľudmila Synaková, foto: Pixabay


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022