Radnica vymenila ďalšie okná na tržnici
12. december 2023

Budova dnešnej Mestskej tržnice bola postavená podľa projektu J. Lyku v rokoch 1889 – 1890 za bývalými hradbami. Nachádzali sa tu vojenské kasárne pre 60. prápor domobrany. Stali sa typovým vzorom stavieb po celom Uhorsku. V roku 1930 bol priestor kasární upravený na nové mestské trhovisko. Dnes budova patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

V priebehu roka 2023 Mesto Nitra uskutočnilo výmenu 7 kusov historických okien na mestskej tržnici.


Samospráva požiadala o dotáciu Nitriansky samosprávny kraj v rámci programu ,,Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“.  Dotácia vo výške 4 000 eur bola schválená a to na remeselno-umeleckú obnovu dvoch kusov okien.

V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom bolo z vybraných okien určené, že štyri budú umelecko-remeselne obnovené, čo je proces pracovne a finančne náročnejší. Zvyšné tri okná boli v stave, ktorý neumožňoval ich repasovanie a tým pádom boli vymenené za repliky historických okien.

Obnova kultúrnej pamiatky sa realizovala s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Andrea Oravcová
foto: Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024