Radnica umožnila seniorom skontrolovať svoj zdravotný stav
17. október 2019
Študentky ošetrovateľstva seniorom poradili ako majú predchádzať civilizačným ochoreniam

Študentky ošetrovateľstva seniorom poradili ako majú predchádzať civilizačným ochoreniam.

 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa pred klientskym centrom na nitrianskej radnici rozložili so svojimi zdravotníckymi inštrumentmi poslucháčky tretieho ročníka  katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Svoju pozornosť na vyše tri a polhodiny sústredili na staršiu generáciu klientov mestského úradu. Roboty mali veru dosť.

„Prioritne sme sa dnes rozhodli venovať zdravému životnému štýlu seniorov. Ponúkli sme im možnosť dať si vyšetriť – ako sa odborne hovorí – vybrané ukazovatele zdravia, ktoré súvisia s prevenciou možného vzniku rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení ako je celkový cholesterol, krvný tlak, BMI – index telesnej hmotnosti, množstvo viscerálneho tuku,“ informovala budúca zdravotná sestra Sabína Čergeťová.

„Túto možnosť využilo takmer päťdesiat seniorov,“ informovala Barbora Bozaňáková. Jej kolegyňa Michaela Černáková dodala: „Na margo dnešnej akcie môžem povedať, že som aj presvedčená, že viacerí jednotlivci, ktorí sem dnes prišli, chceli poznať svoje riziko a predpokladám, že teraz podniknú všetky možné kroky, ktoré sme im poradili, na jeho odstránenie“.

„Dnes sme skontrolovali 29 žien a 11 mužov. U väčšiny sme zaznamenali zvýšené množstvo viscerálneho tuku – to je tuk vo vnútri brušnej dutiny, ktorý obaľuje vnútorné orgány. Pri meraní percentuálneho podielu tuku v tele (podkožný tuk) sme zistili normálne hodnoty u dvoch žien a piatich mužov,“ povedala Sabína Čergeťová. Hodnotením indexu telesnej hmotnosti (BMI) bolo zistené, že normálnu hmotnosť mali  zvýšenú dve tretiny seniorov. Za optimálny krvný tlak sa považuje hodnota 120/80 mmHg. Z celkového počtu vyšetrených malo optimálny krvný tlak 10 seniorov. Hraničné hodnoty krvného tlaku malo 5 seniorov a hypertenzia nezaznamenali. Všetkým zúčastneným bolo poskytnuté individuálne poradenstvo zamerané na prevenciu rizikových faktorov životného štýlu.

Spokojnosť s možnosťou dať sa vyšetriť prejavila pani Valéria, ktorá si pochvaľovala, že od študentiek získala cenné informácie  o zdravom životnom štýle. Tatiana zas ocenila, že bez dlhého čakania pred ambulanciou lekára si mohla dať zmerať krvný tlak a skontrolovať cholesterol v krvi.

Zdravotno-výchovné dopoludnia pripravili pedagógovia a študenti katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s odborom sociálnych služieb na nitrianskej radnici.

 

Ľudmila Synaková 

Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022