Rada seniorov chce naďalej podporovať aktívne starnutie
31. január 2024

Piaty rok činnosti začala v utorok 30. januára Rada seniorov. Ako poradný orgán primátora mesta má za cieľ zastávať práva a dôstojné životné podmienky Nitranov, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Hlavným cieľom prvého tohtoročného stretnutia bolo predovšetkým zhodnotiť, ako sa darí napĺňať Program aktívneho starnutia v meste Nitra na roky 2023 – 2030. Aj prostredníctvom tohto dokumentu chce radnica vytvárať priaznivejšie podmienky pre plnohodnotné starnutie v Nitre.

V meste Nitra žije aktuálne vyše 16-tisíc ľudí nad 65 rokov. Len dvetisíc z nich je organizovaných buď v Jednote dôchodcov, Združení kresťanských seniorov, Zväze vojakov SR alebo v inej seniorskej organizácii. „Uvedomujeme si, že v našom meste žije veľké percento osamelých seniorov. Často o možnostiach združovať sa a deliť sa tak so svojimi radosťami aj starosťami ani nevedia. Aj prostredníctvom rôznych aktivít chceme pritiahnuť ďalších seniorov, aby nežili osamote a trávili voľný čas v spoločnosti svojich rovesníkov,“ uviedla Lívia Beňová z odboru sociálnych služieb.

Medzi takéto aktivity patrili minulý rok napríklad Deň zdravia, Október v pohybe, workshop s Danielom Hevierom či kurz mentálnej aritmetiky. Finančnú podporu dostali mestské organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, Združenia kresťanských seniorov, denné centrum a stacionár. Distribuované boli tiež informačné materiály Bezpečná jeseň života. Nitrianske centrum dobrovoľníctva predstavilo dobrovoľnícke príležitosti a mestská polícia ponúkla preventívne workshopy pre seniorov. V Nitre funguje aj odľahčovacia služba pre rodinných opatrovateľov a príbuzných seniorov. Od minulého roka ju môžu dodávať takisto neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Seniori môžu tiež naďalej využívať zľavnené cestovné lístky v mestskej hromadnej doprave.

Čo je Rada seniorov?

Rada seniorov
  • vznikla v roku 2019
  • je poradným orgánom primátora mesta Nitry
  • umožňuje lepšiu vzájomnú komunikáciu medzi radnicou a seniormi a zabezpečuje, aby ich hlas bol počutý
  • prináša návrhy a zlepšenia v oblasti životných podmienok, rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania so seniormi a vytvárania dôstojných podmienok pre život v meste pre všetky vekové kategórie
  • tvoria ju delegáti zo seniorských organizácii mesta Nitry
  • má predsedníčku, tajomníčku a 11 členov týchto organizácií: Mestská organizácia JDS Nitra – Staré mesto a Chrenová, Mestská organizácia JDS Nitra – Janíkovce, Mestská organizácia JDS Nitra – Dražovce, Mestská organizácia JDS Nitra – Horné Krškany, Mestská organizácia JDS Nitra – Dolné Krškany, Mestská organizácia JDS Nitra – Zobor, Mestská organizácia JDS Nitra – Párovské Háje, Mestská organizácia JDS Nitra – Diely – Kynek, Mestská organizácia JDS Nitra – Klokočina, Združenie kresťanských seniorov Nitra – Kalvária a Zväz vojakov SR – Klub Nitra – Zobor

Jana Krajčovičová
foto: Freepik, archív mesta


Najčítanejšie správy
Nitrianske hody a dožinky: Oslava tradícií a…
23. júl 2024
Aby ľudia ľuďom pomáhali: 18. ročník grantového…
23. júl 2024
Zábava pre celú rodinu na Klokočinskom jarmoku…
22. júl 2024
Na opekačku využite grily v parku
22. júl 2024