Putovanie ruskej armády na kresbách detí
5. apríl 2016
Dňa 21. marca bola otvorená výstava s názvom Z Moskvy do Paríža – putovanie ruskej armády pod vedením generála M. I. Kutuzova.

     V priestoroch Základnej školy na Benkovej ulici v Nitre bola 21. marca otvorená výstava s názvom Z MOSKVY DO PARÍŽA – putovanie ruskej armády pod vedením generála M. I. Kutuzova. Pripravilo ju Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a Mesto Nitra v spolupráci so Základnou školou na Benkovej ulici v Nitre.

     Na vernisáži sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva Jozef Trandžík, Janka Buršáková a František Hollý, vedúca odboru kultúry mestského úradu Dagmar Bojdová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu mestského úradu Mária Orságová a riaditeľka ZŠ Benkova Aneta Galová a za ruskú stranu zástupca kultúrneho atašé Ruského veľvyslanectva na Slovensku Nikita Griščenko. V mene primátora sa organizátorom výstavy poďakoval poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Trandžík.                    

    Táto tématická výstava detských kresieb a replík vojenskej uniformy vznikla pri príležitosti 210. výročia bitky pri Slavkove v roku 1805 a začiatku pochodu ruskej cisárskej armády pod velením M. Kutuzova na východ cez územie dnešného Slovenska. Jednou z jej zastávok boli tiež neďaleké Rišňovce, kde zásluhou starostu Karola Laboša vzniklo Múzeum venované ruskému poľnému maršálovi Michailovi Illarionovičovi  Kutuzovovi, vojvodcovi, ktorí sa pred 200 rokmi pričinil o pád Napoleona, vládcu Európy. Kutuzov v Rišňoviach prenocoval medzi 15. a 17. decembrom 1805 pri návrate so zvyškami armády po porážke v bitke troch cisárov pri Slavkove. Súčasťou výstavy sú okrem kresieb aj modely uniforiem cisárskeho vojska, ktoré ešte zvýrazňujú celkovú atmosféru výstavy.

     Riaditeľka ZŠ Benkova Aneta Galová povedala o vzťahu žiakov k ruskému jazyku, ktorý sa na škole učí od 6. ročníka. Šiestaci svoje vedomosti predviedli v krátkom kultúrnom  programe vo forme prednesu básní a spevom populárnych ruských piesní.

     Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť do 5. apríla v dňoch školského vyučovania od 11.00 do 15.00 hodiny. Vstup na výstavu je voľný.                                                                          (SY)

 

Text k fotke:

 

Na výstave sa zúčastnili poslanci MZ Jozef Trandžík, Janka Buršáková, Mária Orságová a František Hollý.

 

Text k fotke:

Výstava sa na škole stretla so záujmom žiakov a pedagógov.  Foto: autorka

 

 

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022