Prvýkrát sa stretli partneri projektu URBACT GreenPlace. Let's do it together!
6. november 2023

V dňoch 26. – 27. septembra sa uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie partnerov projektu URBACT GreenPlace. Let’s do it together!, a to na pôde lídra projektu, v poľskom meste Wroclaw. Za projektový tím mesta Nitra sa stretnutia zúčastnili Štefan Lančarič a Denisa Halajová, ktorí prezentovali zámer mesta rozvíjať park v areáli bývalých kasární pod Zoborom.

Dvojdňový program pozostával z pracovných workshopov a prípravy priebehu tohto dvojročného projektu, ako aj z predstavenia a návštevy modelových území projektového partnera a členov miestnej pracovnej skupiny. 

Modelovým územím v meste Wroclaw sú tri areály električkového depa, ktoré sa v súčasnosti už nevyužívajú na pôvodný účel. Cieľom mesta Wroclaw je v spolupráci s miestnou akčnou skupinou nájsť vhodné riešenia pre tieto územia s dôrazom na spoluprácu s obyvateľmi a na zlepšenie klímy v meste pomocou zelene a zadržiavania vody.

-red-
foto: archív projektu


Najčítanejšie správy
Radnica do konca roka vysadí ďalších 170 stromov
27. november 2023
Obyvateľov Bernolákovej sa mesto pýtalo, ako by…
23. november 2023
Na Klokočine pribudli nové polopodzemné kontajnery
25. október 2023
Ako triediť obaly z rýb?
12. september 2023