Prvýkrát sa stretli partneri projektu URBACT GreenPlace. Let's do it together!
6. november 2023

V dňoch 26. – 27. septembra sa uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie partnerov projektu URBACT GreenPlace. Let’s do it together!, a to na pôde lídra projektu, v poľskom meste Wroclaw. Za projektový tím mesta Nitra sa stretnutia zúčastnili Štefan Lančarič a Denisa Halajová, ktorí prezentovali zámer mesta rozvíjať park v areáli bývalých kasární pod Zoborom.

Dvojdňový program pozostával z pracovných workshopov a prípravy priebehu tohto dvojročného projektu, ako aj z predstavenia a návštevy modelových území projektového partnera a členov miestnej pracovnej skupiny. 

Modelovým územím v meste Wroclaw sú tri areály električkového depa, ktoré sa v súčasnosti už nevyužívajú na pôvodný účel. Cieľom mesta Wroclaw je v spolupráci s miestnou akčnou skupinou nájsť vhodné riešenia pre tieto územia s dôrazom na spoluprácu s obyvateľmi a na zlepšenie klímy v meste pomocou zelene a zadržiavania vody.

-red-
foto: archív projektu


Najčítanejšie správy
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024