Prvé zasadnutie rady seniorov
21. november 2019
Rada seniorov bude zasadať trikrát v roku

Rada seniorov bude zasadať trikrát v roku.

 

Primátor Nitry Marek Hattas privítal všetkých členov a slávnostne im odovzdal dekréty o členstve v rade seniorov.   

Do funkcie predsedníčky bola primátorom Marekom Hattasom menovaná mestská poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová, ktorá je súčasne predsedníčkou komisie mestského zastupiteľstva pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia.

Členovia rady si tajným hlasovaním zvolili do funkcie podpredsedu Antona Chudíka. Po prevzatí menovacích dekrétov sa zaoberali návrhom činnosti tohto nového poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu primátora mesta Nitry.

Rada seniorov bude zasadať trikrát v roku. Jej hlavným cieľom je ochrana práv seniorov, bude sa zaoberať zlepšovaním ich životných potrieb.

Verím, že sa nám podarí naštartovať činnosť rady spôsobom, aby sme mohli spoločným silami posúvať seniorskú problematiku ďalej,“ vyjadrila sa predsedníčka rady seniorov a mestská poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová.

Podpredseda rady seniorov Anton Chudík, ktorý je zároveň predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska, mestskej organizácie č. 1 sa vyjadril, že v Nitre JDS zastrešuje 4500 členov JDS.

V Nitre máme dvanásť mestských organizácií, naším problémom je, že nie sme právnické subjekty. Veľmi rozdielna je materiálová základňa jednotlivých organizácií, vybavenie počítačom, či miestností na stretávanie sa seniorov,“ povedal Chudík.

Rada seniorov mesta Nitry má aktuálne spolu s predsedníčkou deväť členov. Aktuálne ešte v rade chýba zastúpenie všetkých mestských častí. Vyzvaní boli zástupcovia všetkých JDS v Nitre, ako ďalšie organizácie, nevyužili však možnosť nominovať svojho zástupcu do rasy seniorov.

Anton Chudík zastupuje seniorov žijúcich v Starom meste a na Chrenovej, Daniela Maceková Horné Krškany, Ján Divinec Dolné Krškany, Mária Martincová Klokočina, Mária Molnárová sídlisko Diely, Oľga Bédiová Párovské Háje. Helena Hlavačková Zobor,  Oľga Haringová Janíkovce, Marta Kočajdová zastupuje Združenie kresťanských seniorov. Na prvom zasadnutí ju zastupovala podpredsedníčka združenia Anna Hindická. Prevažne ide o zástupcov seniorských organizácií, pôsobiacich na území Nitry.

Na zasadnutí rady seniorov sa zúčastnili aj riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre Zuzana Jančovičová a vedúca odboru sociálnych služieb na Mestskom úrade v Nitre Naďa Šimová. V pracovnej časti stretnutia boli členovia rady informovaní o dodatku  č. 6  k  VZN  mesta  Nitry  č.4/2014  o sociálnych  službách, kde ide  najmä  o zmeny  v úhradách  za  konkrétne  sociálne  služby:  útulok  pre  jednotlivcov s deťmi,  zariadenie  opatrovateľskej  služby,  zariadenie pre  seniorov,  opatrovateľská  služba, odľahčovacia  služba, sociálna  služba  v jedálni,  sociálna  služba  v dennom  centre  a požičiavanie pomôcok. Tieto zmeny začnú platiť od 1. januára a pretože sa budú týkať prevažne seniorov, bolo by potrebné ich o týchto zmenách informovať. Riaditeľka SZSS Zuzana Jančovičová členov rady seniorov informovala o tom, že v tomto zariadení na Baničovej ulici majú občania možnosť požičať si rôzne kompenzačné pomôcky ako sú biolampa, sprchovacia stolička, invalidný vozík a iné.

Rada seniorov sa uzniesla, že dostanú k dispozícii informácie o dodatkoch vo VZN č. 6, ako aj prehľad o týchto kompenzačných pomôckach. Informovanosť by mala byť zabezpečená prostredníctvom letákov a Radničných novín.

 

Ľudmila Synaková  

Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022