Prvé kroky k jazzu
24. február 2017
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre pripravila dňa 9.2.2017 jedinečný projekt pre učiteľov hry na klavíri

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre pripravila dňa 9.2.2017 jedinečný projekt pre učiteľov hry na klavíri. Po prvýkrát sa na tému jazz konal seminár a workshop určený nielen pedagógom, ale aj zúčastneným žiakom. Podujatie vzniklo na podnet riaditeľky ZUŠ Jozefa Rosinského Mgr. Anny Fintovej, PhD. a skladateľa, speváka, interpreta a pedagóga Luda Kuruca. Myšlienka priblížiť tvorbu tejto osobnosti slovenského jazzu širokému pedagogickému fóru a oboznámiť žiakov a ich učiteľov s históriou a princípmi jazzu sa ukázala ako  mimoriadne inšpirujúca. O podujatie bol značný záujem a mal pozitívnu odozvu.

Prvá časť pracovného dňa bola zameraná na historický a teoretický vstup do problematiky a v druhej časti lektor Ludo Kuruc  predstavil svoj nový album „Jazzová záhradka“ op. 27, určený pre žiakov nižších ročníkov. Klavírne oddelenie ZUŠ Jozefa Rosinského naštudovalo so svojimi žiakmi všetkých dvadsať skladbičiek, s ktorými autor pracoval počas workshopu. Zaujímavé pre skladateľa i pre žiakov bolo sledovanie účinku kompozičného zámeru v jednotlivých miniatúrach. Konkrétne pripomienky autora  ozrejmili odlišnosť a špecifickosť interpretácie skladbičiek z prvkami jazzu, najmä správne cítenie swingového rytmu, harmónie, obsahovosti a jazzovej tónotvorby. Workshop autor ukončil aj ukážkou svojho jazzového improvizačného majstrovstva na niekoľkých témach použitých v albume, za čo zožal výdatný potlesk mimoriadneho uznania.

Zavŕšenie pracovného dňa sa konalo v priestore výstavnej a koncertnej siene Synagógy, kde v slávnostnej atmosfére odzneli v premiére všetky skladbičky „Jazzovej záhradky“ op. 27. Nový album v zaplnenej koncertnej sále získal zaslúžený úspech.

Realizácia výbornej myšlienky sa organizátorom zo ZUŠ Jozefa Rosinského vydarila. Fundovaný pohľad do histórie a problematiky jazzu bol mimoriadne podnetný pre všetkých účastníkov podujatia. Lektor a autor nového jazzového albumu Ludo Kuruc opäť obohatil repertoár malých klaviristov o obsahovo a technicky zvládnuteľné skladby. V hudobných nápadoch aj v tomto albume prejavil svoju schopnosť priblížiť sa svetu detskej predstavivosti a fantázie. Energia a tvorivý skladateľský vklad do prvých krokov vedúcich k umeniu jazzu určite poteší malých hudobníkov rovnako ako v predošlých albumoch. Umelecká i pedagogická obec sa dopredu teší na ďalšiu tvorbu, ktorú v závere pracovného dňa autor naznačil.

 

                                                                                            Mária Hroncová, DiS. art.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022