Prvé kompostobranie v Nitre
2. máj 2023

Minulý týždeň sa zamestnanci radnice stretli s obyvateľmi Schurmannovej ulice na prvom „kompostobraní“. Mestský kompostmajster preosial vyzretý kompost, ktorý si obyvatelia ulice odniesli domov.


Kompost zrel približne 8 mesiacov, aby sa zvýšil podiel húb a ďalších predátorov (prvoky, hlístovce, článkonožce a pod.). Tie zvyšujú mikrobiálny život, ktorý umožňuje kolobeh živín a ich lepšiu dostupnosť, tvorbu mikro a makro štruktúry, zvyšuje vodozádržnú schopnosť pôdy. Hotový kompost sa potom preoseje, aby sa oddelili väčšie drevnaté časti. Výsledný kompost musí mať jemnú štruktúru. Materiál, ktorý neprepadol cez sito sa opätovne vráti do kompostovacieho procesu,“ vysvetľuje proces Martin Pavelka z odboru životného prostredia.

Počas prvého kompostobrania mesto rozdalo viac ako 120 kíl kompostu, ktorý je vhodný do predzáhradiek, kvetináčov na balkónoch či na vyrovnávanie nerovností terénu v okolí bytového domu.


Počas stretnutia sa obyvatelia dozvedeli praktické a odborné informácie o správnom kompostovaní, ktoré im boli po osadení sídliskového kompostéra doručené aj do schránok.


Nitra kompostuje

Kompostovanie na sídliskách radnica spustila v roku 2021, kedy v online prieskume mapovala záujem obyvateľov. Výsledkom sú kompostovacie vedierka, ktoré mesto rozdáva obyvateľom bezplatne a 40 komunitných kompostérov, prevažne na Chrenovej, na Klokočine a v Starom meste.

Komunitné kompostovanie je moderný trend z hľadiska predchádzania vzniku odpadov. Ide o najefektívnejší a najprirodzenejší spôsob ako minimalizovať množstvo komunálneho odpadu. Som veľmi rád, že sme našli vôľu podporiť tento spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi a našim obyvateľom sme vytvorili ideálne podmienky na kompostovanie,“ hovorí primátor Nitry Marek Hattas.

Obyvatelia, ktorí majú v Nitre trvalý pobyt alebo vlastnia v meste nehnuteľnosť, majú nárok na kompostovacie vedierko. Vyžiadať si ho môžu v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre – box č. 5, odbor životného prostredia. Stačí im k tomu občiansky preukaz. Každá domácnosť má nárok na jedno vedierko.


Lenka Mareková
Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024
Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje nové výzvy
3. apríl 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024