Projekt UNICEF: Aktivitami na Orechovom dvore chcú zlepšiť školskú dochádzku
13. september 2023

Posledný augustový deň patril na Orechovom dvore rozlúčke s letom. V tamojšom komunitnom centre sa zišlo približne tridsať školopovinných detí, pre ktoré boli pripravené viaceré aktivity. Pripravilo ich Mesto Nitra v rámci projektu UNICEF. 

„V rámci riešenia vzdelávania detí v marginalizovanej rómskej komunite sme sa zamerali nielen na samotnú školskú dochádzku, ale aj na motiváciu formou aktivít a podporu neformálneho vzdelávania,“ uviedla koordinátorka práce s ohrozenými a znevýhodnenými skupinami mládeže Monika Blahová z Odboru školstva mládeže a športu Mestského úradu v Nitre.

Na workshopoch si tak deti mohli vyskúšať dočasné tetovanie, upraviť a lakovať si nechty, ale aj zúčastniť sa zábavných hier a súťaží, medzi ktoré patrila súťaž o najlepší vtip, rôzne jazykolamy či skákanie cez švihadlo. Pre všetky deti bolo pripravené malé občerstvenie a výhercov súťaží potešili sladké odmeny.

Prizvaný bol aj hosť – Rudolf Olach, ktorého ľudia poznajú pod prezývkou Kardio. Tento známy dobrovoľník v oblasti pomoci deťom a ľuďom v núdzi, raper skupiny Enkláva, sa svojou hudbou priblížil deťom v komunite a v rámci diskusie o rôznych témach (o škole, živote, drogách a hudbe) deti motivoval k záujmovým činnostiam. Takisto vyzdvihol úspechy detí z komunity, ako napríklad ukončenie stredného učilišťa a zamestnanosť, a povzbudzoval ich k účasti na vzdelávacom procese a krúžkoch viazaných na školskú dochádzku. 

„V motivácii a podpore detí z marginalizovanej rómskej komunity plánujeme pokračovať aj na školách, ktoré tieto deti navštevujú, teda na ZŠ Novozámocká, ZŠ Krčméryho a ZŠ Ščasného. V rámci projektu OnStage by sme chceli pokračovať vo výučbe hudobnej výchovy, hry na hudobné nástroje a iné,“ uzavrela Monika Blahová.

-jk-
foto: Monika Blahová


Najčítanejšie správy
Nitrianske hody a dožinky: Oslava tradícií a…
23. júl 2024
Aby ľudia ľuďom pomáhali: 18. ročník grantového…
23. júl 2024
Zábava pre celú rodinu na Klokočinskom jarmoku…
22. júl 2024
Na opekačku využite grily v parku
22. júl 2024