Projekt posilní postavenie vidieckych oblastí a ich obyvateľov
14. august 2019
Nitra je v projekte s názvom PoliRural jedinou samosprávou

Nitra je v projekte s názvom PoliRural jedinou samosprávou.

 

Na pôde Českej zemědelskej univerzity v Prahe odštartovali 19. júna trojročný projekt pod názvom Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí, v akronyme PoliRural, na ktorom sa podieľa aj mesto Nitra. To je spomedzi všetkých partnerov jedinou samosprávou zapojenou v projekte.

Na úvodnom stretnutí sa zúčastnilo všetkých 37 partnerov z pätnástich krajín. Ide o trojročný projekt s celkovým rozpočtom takmer šesť miliónov eur v rámci programu EÚ Horizont 2020, prostredníctvom ktorého sa podporuje excelentný európsky výskum.

Projekt je zameraný na riešenie otázok rozvoja vidieka a biodiverzity v poľnohospodárstve. Vyľudňovanie vidieka, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity sa môžu diať pomaly, ale dopady sú často nezvratné.

Tvorcovia politík môžu pozitívne ovplyvniť tento proces pod podmienkou, že majú informácie o efektívnosti súčasných nástrojov, pre koho a v akej miere sú prospešné a aké budú kľúčové hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj vrátane ich dopadu na ľudí, planétu, príjmy a využívanie pôdy.

Ak majú byť tieto informácie skutočne využiteľné v praxi, je potrebné vystúpiť zo sektorového myslenia a v spoločnom záujme spojiť úsilie mnohých aktérov z rôznych sektorov. PoliRural poskytne tieto poznatky kombináciou viacerých kľúčových aktivít potrebných pre navrhnutie politík podporujúcich vidiek, ktoré sú efektívne, správne nasmerované, zamerané na ľudí a podložené dlhodobým výhľadom. Využijú sa k tomu moderné informačné technológie a akčný výskum.

Široká škála partnerov zahŕňa nielen výskumníkov, ale aj samosprávu, občiansku spoločnosť a súkromný sektor. Partneri zároveň geograficky zastupujú všetky regióny Európy a Izrael.

Výsledky projektu budú verejne dostupné a budú slúžiť ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí.

Slovenských partnerov projektu (Agroinštitút, Mesto Nitra, občianske združenie Vidiecky parlament) bude koordinovať Slovenská poľnohospodárska univerzita.

(redakcia)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022