Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých
23. august 2018
Verejná diskusia, 11. september 2018

Diskusia

Srdečne Vás pozývame na verejnú diskusiu k téme Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých, ktorá sa uskutoční 11. septembra 2018 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Nitre od 16,30.

Dňa 5. 9. 2018 bolo z celkového počtu 67 respondentov dotazníka na tému Prístupnosti mesta Nitry pre všetkých vylosovaných 7 výhercov darčekových balíčkov od mesta Nitra: Helena Šulková, Eva Tothová, Jana Janičová, Zdena Gašparovičová, pani Malinová, pani Dilhoffová a Jozef Hrubý. Víťazom odovzdá balíčky primátor mesta Nitra počas verejnej diskusie 11. 9. 2018 o 16:30 vo veľkej zasadačke. Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a gratulujeme.

Prečo nám záleží na tom, aby ste prišli?

 • Z vlastných skúseností viete najlepšie, ktoré verejné budovy, priestory, služby v Nitre sú problémové, neprístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím, rodičov s kočíkmi, seniorov alebo turistov s veľkou batožinou.
 • Mesto v spolupráci s expertmi z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a ďalšími z oblasti starostlivosti o ľudí so sluchovým, telesným a mentálnym postihnutím pripravuje Stratégiu prístupnosti mesta pre všetkých, ktorá by mala byť hotová v lete 2019.
 • Teraz je ten správny čas prediskutovať bariéry v meste Nitra v DOPRAVE, vo VEREJNÝCH BUDOVÁCH a PRIESTRANSTVÁCH, v KOMUNIKÁCIÍ, v SLUŽBÁCH a v prístupnosti INFORMÁCIÍ pre všetkých.
 • Vaše podnety budú do 31.10.2018 zverejnené na webe mesta aj so stanoviskami.
 • Podnety od Vás pomôžu pri tvorbe Stratégie prístupnosti mesta pre všetkých a na ňu naväzujúceho Akčného plánu.

Viac informácií o diskusii v pozvánke, na plagátoch alebo mailom (hrozenska@msunitra.sk, lehocka@msunitra.sk).

Program verejnej diskusie o prístupnosti mesta:

 1. Otvorenie podujatia primátorom mesta Nitra
 2. Prístupnosť mesta z pohľadu odboru sociálnych služieb – vedúca oddelenia Naďa Šimová
 3. Základné informácie o projekte Návrh stratégie prístupnosti pre všetkých – odborná garantka projektu za VS Martina Hrozenská
 4. Prezentácia výsledkov online dotazníka – odborná garantka projektu za ÚNSS Michaela Hajduková
 5. Odovzdanie cien vylosovaným respondentom dotazníka o prístupnosti
 6. Prezentácia práce troch pracovných skupín – Pavol Korček, Peter Teplický, Tímea Hóková z ÚNSS
 7. Diskusia riadená moderátorom Brunom Konečným z ÚSVROS
 8. Záver

Súbory na stiahnutie:

Pozvánka  Ikona súboru pdf (4.0 MB)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022