Pripomienkujte naše plány
28. jún 2019
Čas na zasielanie pripomienok je do polovice júla

Čas na zasielanie pripomienok je do polovice júla.

Vytvárať podmienky pre rozvoj kvalitnej dopravnej infraštruktúry, pre znižovanie hluku aj emisií, rozvíjať existujúcu sieť trás pre nemotorovú dopravu, zvyšovať kvalitu MHD.

Toto sú len hlavné z cieľov Plánu udržateľnej mobility.

Na mestskej web stránke sme zverejnili štvrtú časť plánu – Analýzu. Tá pozostáva z analýzy súčasného stavu a trendov vývoja, variant budúceho rozvoja, SWOT analýzy a príloh.

Tu je link na zverejnenú analýzu:

https://nitra.sk/zobraz/sekciu/pum-10441

Žiadame verejnosť o pripomienkovanie IV. časti dokumentu. Svoje pripomienky môžete zaslať do 15. júla na emailovú adresu pum@msunitra.sk

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022