Primátori krajských miest rokovali v Nitre
7. december 2015
V stredu 2. decembra sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnilo rokovanie Združenia K 8.

V stredu 2. decembra sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnilo rokovanie Združenia K 8. Rokovanie viedol primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý bol predsedom združenia v druhej polovici roka 2015. Základnými bodmi rokovania boli financovanie územnej samosprávy, plnenie rozpočtu v období január až november 2015, návrh rozpočtu na rok 2016 i návrh zákona o miestnom poplatku za rozvoj ako aj príprava všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní (najmä s drobným) stavebným odpadom. Príprava VZN je podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča dôležitá, nakoľko plánuje posilniť zvýšenie separovaného zberu a zabrániť vznikaniu čiernych skládok.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj by mal byť v platnosti od 1. novembra 2016, dovtedy majú mestá a obce čas na prípravu a prijatie VZN súvisiacich s jednotlivými poplatkami. „Je na rozhodnutí mestských a obecných samospráv, či idú do prípravy týchto nariadení, pretože zákon im dáva možnosť vybrať si, či zákon využijú, alebo nie,“ uviedol primátor Žiliny a predkladateľ materiálu Igor Choma.  

Zákon dáva mestám a obciam možnosť získania poplatku na ďalší rozvoj od investorov, ktorí budú chcieť vytvoriť v obci či meste akýkoľvek objekt so zastavanou plochou. Tieto peniaze budú môcť samosprávy využiť na vybudovanie infraštruktúry len v tej časti obce, kde vznikla nová zastavaná plocha. (j)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022