Primátor privítal v Nitre nových študentov UKF
26. september 2017
V aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa minulý pondelok konalo slávnostné otvorenie nového akademického roka  

V aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa minulý pondelok konalo slávnostné otvorenie  nového akademického roka. Dôležitosť tejto udalosti umocnila prítomnosť najvyšších akademických predstaviteľov a významných osobností nášho politického, verejného, vedeckého a kultúrneho života, medzi ktorými nechýbali predseda NSK Milan Belica, primátor Nitry Jozef Dvonč, nitriansky diecézny biskup Viliam Judák a ďalší.

Rektor Ľubomír Zelenický v príhovore uviedol, že celkový počet zapísaných študentov na UKF  vo všetkých formách a stupňoch štúdia je 7989, z toho 6299 v dennej forme a 1690 v externej forme. Do 1. ročníka v bakalárskom stupni  nastúpilo 2047 študentov, z toho 1509 v dennej forme a 538 v externej. UKF má celkovo 334 akreditovaných študijných programov v dennej a externej forme štúdia, z toho 46 bakalárskych a 44 magisterských učiteľských študijných programov, 102 bakalárskych a 73 magisterských vedeckých a odborných študijných programov a 69 doktorandských študijných programov. Univerzita má v roku 2017 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 19 študijných odboroch.

S príhovorom vystúpil aj primátor Nitry Jozef Dvonč. Obzvlášť srdečne privítal v Nitre prvákov, pre ktorých sa Nitra na päť rokov stane ich prechodným domovom. Uviedol, že medzi mestom a obomi univerzitami sú veľmi úzke vzťahy. Študentom zároveň zaželal rýchly adaptačný proces zo stredoškolského na vysokoškolské štúdium. Nitra momentálne vstupuje do svojho najväčšieho rozvoja budovaním strategického parku, príchodom firiem Jaguar Land Rover, Gestamp a parku Prologis, vďaka čomu stúpne potreba pracovnej sily a vzrastie bytová výstavba. Mesto sa postupne modernizuje, skrášľujú sa parky, zavádzajú nové technológie pre obyvateľov a skvalitnenie ich života. Informoval ich, že Nitra má ambíciu stať sa moderným – smart mestom so zavádzaním moderných technológií.

„Nie je to záležitosť na jeden rok, impulzy a námety očakávame aj od vás,“ uviedol primátor Dvonč. Študentov zároveň informoval, že Nitra bude v roku 2018 Európskym mestom športu, čo prinesie zvýšenú koncentráciu športových podujatí a aktivít pre všetky generácie.

Súčasťou slávnosti bolo aj predstavenie nových docentov a dvoch profesoriek a tiež odovzdávanie Cien rektora UKF za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2016 pre viac ako 20 pracovníkov univerzity. Text a foto: Ľudmila Synaková

Text k foto:

Primátor Nitry Jozef Dvonč, diecézny biskup Viliam Judák, predseda NSK Milan Belica počas slávnostného otvorenia nového akademického roka v aule UKF.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022