Primátor ocenil folklórny súbor Zobor
6. júl 2016
Folklórny súbor Zobor, pôsobiaci pri SPU v Nitre, oslávil 2. júla slávnostným programom na scéne DAB 60. výročie od založenia súboru.

Folklórny súbor Zobor, pôsobiaci pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, oslávil 2. júla slávnostným programom na scéne DAB 60. výročie od založenia súboru.

Na úvod slávnostného programu zablahoželal súboru k jubileu primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý Petre Hýžďalovej Zaujcovej, vedúcej tohto súboru, odovzdal ďakovný list a vecný dar za šírenie dobrého mena a dlhoročnú reprezentáciu mesta Nitry. 

Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956. Zakladatelia súboru boli nadšencami tradícií. Prirodzený začiatok cesty súboru možno spojiť s obdobím vlny budovania ľudových tradícií a posilňovania vzťahu k dedine. Súbor je v základných prvkoch osobitý, jeho členmi boli najmä v minulosti deti poľnohospodárov zo všetkých kútov Slovenska. V prirodzenej väzbe k dedinským tradíciám spočívala a stále pretrváva jeho jedinečnosť a čaro.

Súbor tvorí ľudová hudba, ženská spevácka skupina a tanečná zložka súboru. Členmi sú prevažne študenti oboch Nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov. Napriek povinnosti byť reprezentantom lokálneho folklóru, ťaží súbor zo svojej rozmanitosti a dáva priestor pre zvykoslovné a hudobné prejavy z rôznych kútov Slovenska. Súbor počas svojej 60-ročnej existencie absolvoval stovky vystúpení doma i v zahraničí (Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Španielsko, Holandsko, USA, Čína, Turecko, Bulharsko), temperamentné vystúpenia v podaní členov súboru, z ktorých cítiť radosť z hudby, spevu a tanca si ľahko získavajú obľubu a žnú u divákov veľký úspech. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na folklórnych prehliadkach, festivaloch, súťažiach a slávnostiach regionálneho i celoslovenského charakteru, v Nitre pomáha zachovávať tradície ako napríklad stavanie mája, koledovanie v období Vianoc, vinobranie, a organizačne sa podieľa na príprave tradičných podujatí adresovaných hlavne akademickej folklórnej obci, akými sú napr. Akademická Nitra, Akademický folklórny večer, Vianočné pastorále a pod.

Text a foto: (SY)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022