Primátor na rokovaní K8 v Košiciach
25. máj 2016
Primátor Nitry Jozef Dvonč sa v Košiciach zúčastnil na rokovaní združenia K8, ktorého členmi sú primátori krajských miest a primátor hlavného mesta Bratislavy.

Primátor Nitry Jozef Dvonč sa v Košiciach zúčastnil na rokovaní združenia K8, ktorého členmi sú primátori krajských miest a primátor hlavného mesta Bratislavy. Dôležitým bodom rokovania bolo, aj z pohľadu samospráv, programové vyhlásenie Vlády SR. Primátori si vymenili a zapracovali aj aktuálne informácie k  príprave Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch, ktoré by malo byť prijaté do 30. júna 2016. 

Jednou z tém rokovania bolo aj financovanie územnej samosprávy, v ktorej sa združenie zameralo na plnenie príjmov za prvý kvartál roku 2016, ako aj hodnoteniu spôsobu rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb z pozície krajských miest. 

Na tému pripravovaných VZN sa primátori bavili aj o rozvojom poplatku, či petíciách ohľadne hazardu.  Dôležitým momentom rokovania bola aj možnosť zistenia skutočného počtu občanov v jednotlivých mestách (študenti, sezónni pracovníci, neprihlásení občania k trvalému pobytu, cudzinci, a. i.) k čomu by mohol napomôcť register obyvateľov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V metropole východu bola predostretá aj otázka prípravy predsedníctva SK Press a summitu  Výboru regiónov, ktorý sa bude konať začiatkom júla v Bratislave.  Združenie K8 takisto prerokovalo aj informáciu o hospodárení za rok 2015. 

 

FOTO: Primátor Nitry Jozef Dvonč a primátor Košíc Richard Raši na rokovaní K8.

text: (j), foto: K8

 

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022