Primátor informoval podnikateľov o SMART CITY
21. marec 2017
Primátor Nitry Jozef Dvonč sa 15. marca zúčastnil na Valnom zhromaždení členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)

Primátor Nitry Jozef Dvonč sa 15. marca zúčastnil na Valnom zhromaždení členov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), ktoré sa uskutočnilo v Agroinštitúte. Nitriansky primátor Jozef Dvonč informoval podnikateľov z Nitry a Nitrianskeho kraja o plánoch mesta do ďalšieho obdobia. Z väčších investícií je to rekonštrukcia futbalového štadióna, či výstavba kúpaliska s celoročným využitím.  

„Chceme tiež, aby Nitra bola moderným mestom. Plánujeme zrealizovať program Smart City, ktorý  zahŕňa štyri oblasti – Mobilita mesta, Životná úroveň, Inteligentná energia a Energetický manažment,“ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.   

„V rámci tohto projektu, okrem iného, plánujeme zavedenie inteligentnej, modernej verejnej dopravy, dokončenie modernizácie verejného osvetlenia, ekologickejšie spracovanie komunálneho odpadu, či výhodnejšie hospodárenie s vodou a teplom,“ dodal primátor Nitry Jozef Dvonč.

„Teší ma tiež, že sme boli úspešní v rámci nenávratného finančného príspevku a na jedenástich základných školách bude 24 nových a moderných učební,“ informoval podnikateľskú obec primátor Jozef Dvonč.

Na zhromaždení vystúpil i predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, ktorý tiež, okrem iného uviedol, že budú v rámci kraja pokračovať opravy ciest i vzdelávacích ustanovizní, či už z rozpočtu NSK, resp. z európskej finančnej podpory. (J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022