Primátor ďakoval školákom za to, že cibria svoje talenty
28. jún 2019
Žiaci, ktorí počas školského roka žali úspechy na rôznych súťažiach, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, si prišli po ocenenie do Obradnej siene mesta Nitry

Žiaci, ktorí počas školského roka žali úspechy na rôznych súťažiach, či už na Slovensku, alebo v zahraničí, si prišli po ocenenie do Obradnej siene mesta Nitry.

Čestné uznanie a knižný darček si prevzalo 31 jednotlivcov a 16 kolektívov. Na ocenenie ich navrhli jednotlivé riaditeľstvá mestských základných škôl, Centra voľného času Domino a Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre.

Za šírenie dobrého mena Nitry sa týmto šikovným Nitranom poďakoval primátor Marek Hattas. „Chceme vás oceniť za to, že cibríte svoje talenty, posúvate sa dopredu a robíte dobré meno nášmu mestu,“ zdôraznil v príhovore k žiakom. 

V zozname defilovali víťazi celoslovenských a medzinárodných vedomostných, športových, tanečných, speváckych a iných súťaží v práve končiacom sa školskom roku 2018/2019.

Z ocenenia sa tešili programátori – Šimon Olejník a Rudolf Tomáš Zach, obaja zo ZŠ Benkova a tiež Lukáš Šiška zo ZŠ kniežaťa Pribinu. Na ocenenie ich škola navrhla za reprezentáciu v celoslovenskej a medzinárodnej súťaži v programovaní. 

Pre diplom si hrdo odkráčali šachisti, atléti, karatisti, vrhač guľou Filip Fleischhacker zo ZŠ Topoľová, ktorý získal prvé miesto na atletickej súťaži, Barbora Broďániová zo ZŠ Nábrežie mládeže za 1. miesto v celoslovenskej súťaži v behu cez prekážky a 3. miesto v sedemboji a tiež atlétka Paulína Bieliková zo ZŠ kráľa Svätopluka. Z ocenenia mala radosť aj Barbora Štrbová, úspešná reprezentantka ZŠ Topoľová v orientačnom behu.

Medzi ocenenými bola aj tanečníčka Jana Milová zo ZUŠ J. Rosinského. Najskôr sa venovala gymnastike, od ktorej prešla k tancu a začala zbierať medaily na rôznych tanečných súťažiach doma aj vonku. Na jeseň sa chystá reprezentovať ZUŠ a Nitru do Varšavy a Moskvy.  

Žiaci ZŠ Na Hôrke Richard Ňachaj a Ema Nagyová sa tešili z ocenenia  za reprezentáciu školy v matematickej súťaži.

Z ocenených kolektívov treba spomenúť družstvo mladších aj starších žiakov – futbalistov zo ZŠ Tulipánova, trojicu žiakov Hallo, Oravec a Šalka zo ZŠ Na Hôrke za prvé miesto v celoslovenskej súťaži v dizajne a konštrukcii automobilu, členov masmediálneho krúžku zo ZŠ Na Hôrke za 3. miesto v celoslovenskej súťaži vo filmovej tvorbe, tanečnú skupinu Eija Dance Crew za popredné miesta v medzinárodných súťažiach v modernom tanci., mažoretky I. NIMA za 2. a 3.miesto v medzinárodných súťažiach mažoretiek, FS Borinka a ľudová hudba a spevácka skupina FS Furmani.

Na slávnosti nechýbali pedagógovia a rodičia, ktorí sa nemalou mierou pričinili o úspechy týchto šikovných malých Nitranov.

Ľudmila Synaková 

Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022