Pribudli sivé zberné nádoby na kuchynský olej
21. január 2022
Recykláciou oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd

Recykláciou oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

 

Tento týždeň boli vo vybraných lokalitách na sídliskách umiestnené sivé zberné nádoby na použitý kuchynský olej. Zatiaľ je ich 20, pričom ich počet plánuje mesto postupne navýšiť, tak aby sa zvýšil komfort a dostupnosť tejto služby pre všetkých občanov.

Použitý jedlý olej alebo tuk treba do určených nádob vkladať v nepriepustných nádobách z PET materiálu. Maximálny objem obalu je prípustný do 10 litrov. Obal musí byť riadne uzavretý, čistý a neporušený.

Prečo zbierať olej?

Použitý kuchynský olej ako odpad znečisťuje a zanáša kanalizačné potrubia. Keď sa dostane do vody, dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Olej je biologicky ťažko odbúrateľný a vo vodnom prostredí redukuje kyslík potrebný pre faunu a flóru. Použitý olej obsahuje karcinogény. Jeho recykláciou sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Čo patrí do sivých kontajnerov?
– použité rastlinné i živočíšne oleje a tuky z domácností
– repkový, slnečnicový či olivový olej alebo maslo, masť či výpek
– oleje a tuky musia byť zbavené tuhých nečistôt a zvyškov jedál
– oleje a tuky musia byť pevne uzatvorené v plastovej fľaši

Čo nepatrí do sivých kontajnerov?
– mazivá, motorové a hydraulické oleje
– kuchynské oleje a tuky v sklenených fľašiach
– akékoľvek prázdne obaly od olejov a tukov
– akékoľvek iné komunálne odpady

Kde sa nachádzajú nádoby na kuchynský olej ?

Čermáň

 • Tehelná 38
 • CBA Potraviny –Hlboká 1083/83
 • Čermánske námestie 5

Chrenová

 • Dlhá 9
 • Ďumbierska 47
 • Nábrežie mládeže 73
 • Trieda A. Hlinku 51
 • Kremnická (vedľa parkoviska Lidl)

Klokočina a Diely

 • Jurkovičova 2
 • Jurkovičova 28
 • Bazovského 12
 • Murániho 9
 • Novomeského 15
 • Novomeského 75

Staré mesto

 • Parkové nábrežie 17
 • Spojovacia 18
 • Štúrova 41
 • ZŠ Tulipánová 1

Zobor

 • Chmelova dolina – otočisko
 • Penzion Artin (Svätourbanská 37) – otočisko

Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022