Prestížne Srdce na dlani získali dve desiatky dobrovoľníkov
31. január 2020
Cena sa udeľovala na galavečere v Synagóge po deviaty raz

Cena sa udeľovala na galavečere v Synagóge po deviaty raz.

 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Nitra ocenilo dobrovoľníkov za ich činnosť a spoločenskú angažovanosť v minulom roku.

V 9. ročníku podujatia organizácie poslali 36 nominácií so 70 dobrovoľníkmi. Ocenenia Srdce na dlani si od primátora Mareka Hattasa prevzalo 19 iniciatívnych a ochotných ľudí.

Dobrovoľníci boli v tomto roku nominovaní v siedmich kategóriách. Ocenenie Srdce na dlani v kategórii dobrovoľník v oblasti výchovy a vzdelávania si prevzal Tibor Seidl, učiteľ zo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. V kategórii práce s deťmi a mládežou bola ocenená Soňa Lavová. Najlepšou dobrovoľníčkou do 18 rokov je Michaela Alexandra Bahelková, ktorú nominoval 23. skautský zbor Nitrava. Srdce na dlani v kategórii dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti získal Pavol Kiš,  ktorého nominoval Hospic – Dom pokoja a a zmieru u Bernadetky v Nitre. V oblasti kultúry sa stal najlepším dobrovoľníkom Pavol Ferčák, ktorého nominoval Triptych a Nitrianske centrum dobrovoľníctva. V oblasti športu prevzali ocenenie Karol Stýblo, Sarah Stýblová, Barbora Jaklovská, Tibor Mušák, Katarína Jaklovská, Tomáš Jaklovský, Sarah Shmony Albelaty, Linda Kováčová, Sylvia Kubaňová, Kristína Lisková, Beáta Ivičová, Andrea Lukáčová a Terézia Varšavová.

Novinkou tohto ročníka bola kategória škola priateľská k dobrovoľníctvu. Ocenenie v tejto novej kategórii prevzali zástupcovia ZŠ kráľa Svätopluka, ktorá systematicky vedie svojich žiakov k dobrovoľníctvu. 

Mestská poslankyňa a predsedníčka správnej rady NCD Petra Ajdariová na margo oceňovania povedala: „Veľmi pozitívne vnímam, že Nitrianske centrum dobrovoľníctva prostredníctvom takéhoto galavečera nielenže ocení dobrovoľníkov, ale má možnosť ich aj predstaviť a zviditeľniť na verejnosti, pretože žiaľ, nie je veľa možností a príležitostí ako predstaviť túto nezištnú pomoc, vykonávanú 365 dní v roku.“

Vedúca odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre a členka Správnej rady NCD Naďa Šimová vysvetlila, že každoročne začiatkom roka zasadá správna rada NCD: „Tento rok sme zmenili spôsob výberu, pretože chceme klásť dôraz na to, aby sa ocenení cítili ako jedineční, aby si zapamätali tento pocit, preto tohto roku získa Srdce na dlani iba jeden z každej kategórie.“

Mimoriadne pozitívne hodnotila tento galavečer i mestská poslankyňa Jarmila Králová. „Sama viem, aké je to byť dobrovoľníkom, pretože  „dobrovoľníčim“ od svojho detstva. Takéto oceňovanie je veľmi motivačné pre všetkých dobrovoľníkov. Myslím si, že v dnešnej spoločnosti je to už rarita, ak človek robí niečo pre dobro druhého zo svojho nadšenia. Takisto si veľmi vážim činnosť NCD, pričom verím, že v krátkom čase budeme mať v Nitre množstvo dobrovoľníkov.“

Cieľom podujatia Srdce na dlani je prispieť k zviditeľneniu dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít a zároveň upriamiť pozornosť širokej laickej i odbornej verejnosti na význam a potrebu vykonávania dobrovoľníctva. Počas doterajších ôsmich ročníkov si ocenenia prevzalo 284 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Slávnostné oceňovanie sprevádzalo benefičné vystúpenie  hudobnej skupiny Desmod so spevákom Máriom Kollárom alias Kulim, ktorý takisto patrí do tejto skupiny pozitívne naladených ľudí, pretože pomáha občianskemu združeniu KlauDIA. V zahraničí nakúpil moderné zdravotnícke pomôcky, ktoré sú na Slovdensku zatiaľ nedostupné a venoval ich nezištne deťom s diabetom.     

 

Ľudmila Synaková

foto: Ivan Janček


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022