Prehľad nových opatrení pre druhú vlnu pandémie
15. október 2020
Platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb. Rúško je povinné aj v exteriéri

Platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb. Rúško je povinné aj v exteriéri.

 

Od 1. októbra platí na Slovensku núdzový stav. V dôsledku výrazného nárastu počtu nakazených novým koronavírusom vláda sprísňuje opatrenia, ktoré majú platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500.

 

PREHĽAD NOVÝCH OPATRENÍ

od 13. októbra platí:

Zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí.
Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti.

od 15. októbra platí:

Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri
Výnimku majú:

– deti do 6 rokov, ktorým sa dôrazne odporúča nosiť rúško
– osoby v exteriéri mimo zastavaného územia pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
– osoby so závažnými poruchami autistického spektra
– žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
– osoby pri výkone športu
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
– snúbenci počas sobáša
– umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
– tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
– zamestnanci, ktorí sa nachádza na vnútornom pracovisku sami

Zatvárajú sa prírodné a umelé kúpaliská, wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), akvaparky,  fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…) a prevádzky verejného stravovania.
Výnimku tvoria prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára a prevádzky verejného stravovania prevádzkujúce pri dodržaní podmienok popísaných v prílohe „UVZ_opatrenia_prevadzky_a_HP_15_10“.

Všetci prevádzkovatelia zariadení sú povinní dodržiavať hygienické opatrenia:

– umožniť vstup a pobyt len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (nevzťahuje sa na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov)
– umiestnenie dezinfekcie na ruky alebo jednorazových rukavíc pri vchode do prevádzky
– umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia
– vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch
– zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti)
– počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov

Vymedzený čas pre seniorov od 9:00 do 11:00
Obchody s potravinami a drogériou budú musieť vymedziť čas nákupu pre seniorov. Vymedzený čas platí od pondelka do piatku a vzťahuje sa na osoby nad 65 rokov.

Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb
Pri splnení opatrení popísaných v prílohe nižšie výnimku majú:

– hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. – výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií za sprísnených podmienok

– zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby

 

Zdroj foto: AdobeStock

 

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022