Pred poriadkovými službami majú Rómovia rešpekt
4. november 2019
Radnica si od hliadok sľubuje zlepšenie situácie hlavne v Dražovciach a v Krškanoch

Radnica si od hliadok sľubuje zlepšenie situácie hlavne v Dražovciach a v Krškanoch.

 

Zdanlivo neriešiteľný problém v spolunažívaní väčšinového obyvateľstva s marginalizovanou menšinou pomáhajú postupnými krokmi eliminovať miestne občianske poriadkové služby (MOPS).


Problémy s neprispôsobivými občanmi v nitrianskych mestských častiach Dražovce a Krškany sa pred časom vyhrotili do takej miery, že radnica začala hľadať spôsob, ako situáciu normalizovať a zároveň určiť mantinely pre spokojné a navzájom akceptovateľné spolunažívanie rómskej komunity s väčšinovým obyvateľstvom.

Podľa občanov a mestských poslancov dochádzalo v týchto mestských častiach k viacerým problémom. Pred časom sa  istý obchodný reťazec v Krškanoch rozhodol kvôli častým krádežiam zatvoriť predajňu potravín. Predavačky už odmietali z vlastných vreciek platiť ukradnutý tovar. V Dražovciach sa zas občania sťažovali na krádeže ovocia a zeleniny zo záhrad. Poukazovali aj na neúnosné zhromažďovanie neporiadku vo dvoroch rómskej komunity. Problémy pri spolužití s touto skupinou obyvateľstva sa hromadili. Po dlhotrvajúcej kritike a petícii, ktorú tohto roku spísali nespokojní občania Krškán, sa radnica rozhodla zriadiť miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Financie na zriadenie sa podarilo získať vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Po štyroch mesiacoch pôsobenia prichádzajú pozitívne skúsenosti a ohlasy. 

Prvé pozitívne ohlasy

Pôsobenie miestnych občianskych poriadkových služieb v mestských častiach s prevahou rómskej komunity prináša prvé pozitívne ohlasy.

„Áno, je to tak. Občania sa spočiatku k zriadeniu hliadok stavali skepticky, no dnes už badáme prvé pozitívne výsledky. Ide to síce pomalými krokmi, no musím priznať, že situácia sa o poznanie zlepšila,“ hovorí poslanec za túto mestskú časť Pavol Varga. „Rómovia tieto hliadky rešpektujú a myslím si, že tu majú svoje miesto,“ dodal poslanec Varga, ktorý sa v uplynulých mesiacoch mimoriadne ostro zasadzoval za naliehavé riešenie tejto problematiky.   

Rešpektovaní muži

V Nitre sú vytvorené dve dvojčlenné hliadky občianskej poriadkovej služby, ktoré sú v súčasnosti po odbornom zaškolení Mestskou políciou v Nitre nasadzované do lokalít, v ktorých majú trvalý, alebo prechodný pobyt členovia marginalizovanej rómskej komunity. Ich hlavnou úlohou v rámci projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom cez Operačný program Ľudské zdroje je pozorovaním, vhodnou komunikáciou, poskytnutím základného poradenstva, prípadným operatívnym nahlásením a následným dokumentovaním či aktívnym prístupom, alebo zásahom preventívne predchádzať eskalácii sociálnych problémov v lokalitách Dražovce a Krškany.

Ján Lakatoš a Marek Lakatoš sú členmi miestnej občianskej poriadkovej služby od júla. Oboch ich možno nazvať ako skúsených a svojou komunitou akceptovaných mužov, ktorí už štvrtý mesiac pôsobia v kritizovaných lokalitách. Spektrum ich rozsiahlej činnosti by vydal na útlejšiu knihu.

„V uliciach sa pohybujeme takmer počas celej pracovnej doby. Občanov upozorňujeme, aby pred domami nerobili divoké skládky. Usmerňujeme ich, aby neparkovali so svojimi autami pred bránami spoluobčanov a nebránili im tak výjazdu z dvorov. Toto sme riešili v Krškanoch,“ konštatujú bratranci Lakatošovci, z ktorých jeden je členom rómskej rady v Nitre. Aj preto má „medzi svojimi“ rešpekt.

Sprevádzajú deti do školy

Ďalšou ich činnosťou je odprevádzanie  školopovinných detí z Orechovho dvora do Základnej školy v Nitre-Krškanoch. „Vezieme sa spolu s deťmi v autobuse a popritom dohliadame, aby vošli priamo do budovy školy, kde ich od nás prevezme učiteľka alebo asistentka. Túto úlohu máme aj v Dražovciach a na Borovej ulici v Nitre. Kontrolujeme aj dochádzanie detí do Špeciálnej školy na Mudroňovej ulici,“ dozvedáme sa do Mareka Lakatoša.

„Okrem toho kontrolujeme, aby žiaci počas vyučovania nechodili poza školu a nevznikalo záškoláctvo. Rodičov upozorňujeme, aby svojim deťom dávali do školy desiatu,“ dopĺňa rozsah ich činnosti Ján Lakatoš.

Riešia drobné nezhody majority s minoritou

„Riešime rôzne problémy. Napríklad nedávno nás ohlásila vedúca reštaurácie na Ulici Jána Zelenáka v Dražovciach, že susedia hádžu „bodrel“ do jej záhrady. Kritizovaných susedov sme navštívili, dohovorili sme im a – problém je vyriešený. Pani krčmárka je spokojná, susedia sa správajú slušne, neporiadok k nej neprehadzujú,“ dodáva Ján Lakatoš.

Podľa Nade Šimovej, vedúcej odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, nenávratný finančný príspevok poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe splnomocnenia o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom cez Operačný program Ľudské zdroje v celkovej výške 93 239,59 eur, čiže 95% z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 percent spolufinancuje mesto Nitra z vlastných zdrojov.

„Cítime sa užitoční. Spolupracujeme s Mestskou políciou v Nitre, s pani vedúcou odboru sociálnych služieb  aj s pani Martinou Záhorcovou z odboru sociálnych služieb. Obe sú k nám veľmi ústretové,“ chvália si muži spoluprácu s pracovníkmi úradu. V mnohých prípadoch spolupracovali aj so štátnou políciou. Dokonalá znalosť miestnych pomerov prináša prvé ovocie a pre ich prácu je mimoriadne dôležitá.

Ambasádorka pre rómske komunity

V Nitre sme v každom prípade ešte len na začiatku. V Dražovciach aj Krškanoch vznikajú komunitné centrá. Aj od ich činnosti sú veľké očakávania. Radnica začína pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľov aj prostredníctvom ambasádorky pre komunity.

„Túto problematiku berieme naozaj vážne. Náročným a zložitým výberovým konaním sme na pracovnú pozíciu ambasádorky našli skúsenú osobu. Nastupuje začiatkom novembra a od jej pôsobenia si veľa sľubujeme,“ povedal hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

 

Ľudmila Synaková

Členovia MOPS Ján Lakatoš a Marek Lakatoš.

foto: autorka


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022