Pred 79 rokmi bola Nitra oslobodená spod fašistickej nadvlády
3. apríl 2024

Toto výročie si dnes zástupcovia mesta, okresného úradu, ozbrojených síl SR a ďalší vzácni hostia pripomenuli položením vencov k Pamätníku osloboditeľov.

Fakty uvedené v publikáciách Dejiny Nitry a Nitra, druhé Coventry?, popisujú tieto udalosti takto:

Nitra bola pre Nemcov dôležitým strategickým bodom pre ovládnutie Slovenska – fungovala tu stála posádka, zásobovacie stredisko a záchytné stanovisko rozbitých jednotiek. Po obsadení západného Slovenska začala nemecká armáda dobýjať povstalecké stredné Slovensko a na okupovanom území zatvárať všetkých podozrivých zo spolupráce s partizánmi. Veľká jarná ofenzíva 2. ukrajinského frontu sa začala 25. marca 1945 a bola namierená proti ustupujúcej nemeckej armáde. Žiaľ, následkom bombardovania mesta 26. marca neuniklo ani civilné obyvateľstvo. Zahynulo 345 ľudí, z toho 13 vojakov – 8 slovenskej armády a 5 nemeckého wehrmachtu. Medzi civilným obyvateľstvom boli okrem Nitranov aj návštevníci z okolitých dedín a prechádzajúci utečenci. Po delostreleckom ostreľovaní 30. marca prenikli jednotky Červenej armády k mestu cez rieku Nitru od Veľkých Janíkoviec a po ceste od Horných Krškán. Posledný bojový odpor bol zlomený o 17. hodine – Nitra bola oslobodená. Nemci ustúpili do  Mlynáriec a Lužianok, odkiaľ ešte v noci na 31. marca ostreľovali mesto.

„Naša vďaka patrí všetkým účastníkom oslobodenia, ktorí nasadili svoj život v prospech slobody a demokracie. Ich statočnosť a obetavosť nám zanechali dedičstvo, ktoré si musíme vážiť a chrániť. Aj keď sme dnes slobodní, nesmieme si byť istí, že táto sloboda je trvalá a neohrozená,“ povedal viceprimátor Peter Mezei. „Musíme byť ostražití, pretože dnešné metódy sú sofistikovanejšie a často schovávané za pekné slová a gestá. Musíme vždy stáť na strane spravodlivosti v osobnom, pracovnom či politickom živote, aby sme zabránili opakovaniu chýb minulosti a nedovolili, aby sa sloboda, za ktorú toľko ľudí bojovalo, opätovne stratila.“

(jk)
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024
Nitra chce byť pripravená, ak vznikne ďalšia…
11. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Verejná konzultácia k Akčnému plánu pre mládež
8. apríl 2024