Pravdy a mýty o odpade
16. apríl 2021
Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne triedia. Mesto Nitra pokračuje vo vzdelávaní a motivovaní obyvateľstva

Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne triedia. Mesto Nitra pokračuje vo vzdelávaní a motivovaní obyvateľstva.

 

1) Oplatí sa triediť odpad, keď zaň občan platí?

Občan platí za zmesový komunálny odpad, bioodpad a použité jedlé oleje. Triedený zber odpadu financujú výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými spoločnosťami zabezpečujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. Občan za triedený zber neplatí.  

2) Ako triediť obaly na vajíčka a rolky z toaletného papiera?

Patria do triedeného zberu papiera. Nesmú byť však mokré ani mastné

3) Patrí polystyrén do triedeného zberu?

Do triedeného zberu plastov patrí obalový polystyrén. Stavebný polystyrén je potrebné odniesť na zberný dvor.

4) Patrí obal zo spreja do triedeného zberu?

Obaly zo sprejov kozmetických výrobkov patria do triedeného zberu. Vyhadzujte ich vždy prázdne a v žiadnom prípade ich neprepichujte. Spreje s farbami, technickými lakmi a inými penami však patria na zberný dvor, nakoľko obsahujú nebezpečné látky.

5) Je potrebné obaly pred vyhodením do triedeného zberu umývať?

Úplne postačí, ak obal neobsahuje hrubé zvyšky obsahu, čiže nie je potrebné obal umývať. Ak sa chcú ľudia vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda. Dôležité je obaly pred vyhodením stlačiť, aby nezaberali zbytočne veľa miesta a zberné autá nevyvážali vzduch.

6) Môže sa stať, že triedený zber skončí na skládke?

Všetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje. Zberová spoločnosť musí dokladovať, čo sa s ním deje po dotriedení. Triedený odpad je zakázané skládkovať, pokiaľ však obsahuje veľa nečistôt (viac ako 35 %), už sa nepovažuje za triedený a skončí na skládke odpadu.

 

Zdroj: ENVI-PAK


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022