Pracovné stretnutie k Smart City
18. január 2018
Na mestskom úrade sa uskutočnilo stretnutie k aktivitám Nitry v rámci konceptu Smart City

Na mestskom úrade sa uskutočnilo stretnutie k aktivitám Nitry v rámci konceptu Smart City. Cieľom pracovného workshopu bolo „odovzdanie si“ nápadov a skúseností a vylepšení v jednotlivých oblastiach, v ktorých chce mesto projekt realizovať. 

„Koncept Smart City by mal byť zrozumiteľný pre občanov, s tým, že toto stretnutie sme zorganizovali aj preto, aby sme mohli kontinuálne nadviazať na už zrealizované aktivity, ktoré chceme ešte viac vylepšiť a priblížiť verejnosti,“ uviedol, okrem iného, primátor Nitry Jozef Dvonč.

O praktických skúsenostiach zo zahraničných chytrých miest informoval český odborník na túto oblasť Jakub Slavík. Na pracovnom stretnutí boli prítomní i prednosta úradu Igor Kršiak, riaditelia mestských organizácii, vedúci pracovníci mestského úradu a odborníci, ktorí sú v pracovných skupinách konceptu Smart City.    

Čo sa týka aktivít Nitry v rámci konceptu Smart City, plánované je definitívne spracovanie koncepcie a realizácia Inteligentného a integrovaného dopravného systému, plánu udržateľnej mobility, rozšírenie kamerového systému, regenerácia parkov a vnútroblokov s tým, že sfinalizovaná by mala byť  obnova verejného osvetlenia.  (j)

 

FOTO: Pracovné stretnutie otvoril primátor Nitry J. Dvonč.

FOTO:  Praktické skúsenosti s chytrými mestami prezentoval J. Slavík (prvý sprava).


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022