Práca s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít prináša svoje ovocie
3. júl 2024

Pódium na nitrianskej Kalvárii ožilo minulý týždeň detskou radosťou. Na spoločnom koncerte sa stretli žiaci z krúžkov zo ZŠ Krčméryho, ZŠ Ščasného a ZŠ Novozámocká. Bol akousi odmenou pre všetkých, ktorých baví učenie a venujú sa aj záujmovým aktivitám.

Mladé talenty

Stretnutie recitáciou otvoril Ronaldo, ktorý sa v súťaži Hviezdoslavov Kubín umiestnil na 2. mieste v rámci Nitry. Spolu so spolužiakmi Jozefom a Marínou a pani učiteľkou Zuzanou Lukáčovou sa im okrem toho podarilo na projekt Festival kultúry získať grant mladých filantropov z Nitrianskej komunitnej nadácie.

Svojím speváckym talentom prítomných potešili Jozef aj Zuzka, tohtoročná víťazka komunitnej súťaže Orecháč má talent.

OnStage

Na Kalvárii sa predstavili aj rómske deti, ktoré spievajú a hrajú na hudobných nástrojoch v rámci projektu OnStage. Vedie ich hudobník z komunity „Jaruško“ Stojka, ktorý sa popri vzdelávaní mladých Rómov venuje starostlivosti o životné prostredie a pomáha iným, starším Rómom pri riešení rôznych životných situácií.

„Krúžok OnStage sme v meste zavádzali pred viac ako dvomi rokmi ako nástroj na zlepšovanie školskej dochádzky žiakov, keďže možnosť zúčastňovať sa na ňom je podmienená aj účasťou na vyučovaní,“ povedala Monika Blahová z odboru školstva nitrianskej radnice. Od zavedenia projektu sa im tak darí udržiavať a zlepšovať nielen dochádzku, ale aj prinášať deťom voľnočasové aktivity na dvoch školách – ZŠ Ščasného v Dražovciach a ZŠ Krčméryho pod Kalváriou. „Záleží nám na inkluzívnom prístupe vo vzdelávaní, ale aj v pracovných príležitostiach a každodennom živote, a to dosiahneme najmä scitlivovaním prístupu majority k rómskej menšine,“ dodala M. Blahová.

Remeselné dielničky

Veľkej obľube detí v Krškanoch sa teší novozavedený krúžok Remeselné dielničky. Pri výrobe keramiky či náramkov sa na ňom deti stretávajú pod vedením pani učiteľky Zuzany Trnkusovej, ktorá sa okrem toho venuje doučovaniu, neformálnemu vzdelávaniu a zavádzaniu inovatívnych metodík aj do voľnočasových aktivít. Deti priniesli pár svojich výrobkov aj na kalvárske stretnutie, kde bola možnosť vyskúšať si prácu s hlinou.

„Pre deti je príjemná zmena trávenia voľného času, ktorú by sme chceli priniesť aj do ďalších častí, napríklad novootvoreného komunitného centra v Drážovciach. A verím, že v blízkej budúcnosti aj do zrekonštruovaných priestorov „Domčeka“ v areáli školy na Krčméryho ulici,“ uviedla Monika Blahová z mestského úradu.

Krúžok varenia a bubnová šou

Šikovné ruky majú aj kulinári z gastrokrúžku, ktorí pripravili niečo chutné pod zub. Spolu s pani učiteľkou Dianou Jakubíkovou sú tvorcami knihy receptov Bašavel v kuchyni, vydať sa im ju podarilo tento rok.

Na záver deti pána učiteľa Richarda Ottota zo ZŠ Novozámockej  predviedli bubnovú šou, po ktorej stretnutie vyvrcholilo penovou party.

Príjemné popoludnie vzniklo vďaka spolupráci odboru školstva mesta Nitra s UNIQA GSC Slovakia, OZ RUA a Nitrianskym mládežníckym parlamentom.

Jana Krajčovičová
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Eko ďalej: 17-tisíc eur na 10 verejnoprospešných…
10. júl 2024
Čakajú nás horúce dni: Ako sa chrániť pre…
9. júl 2024
Stretnutie v Bukurešti: Nitra zdieľa skúsenosti v…
3. júl 2024
Cintoríny a parky opäť otvorené po záplavách
2. júl 2024